Szolgálati járandóságban részesülő felperes öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmének elbírálása tárgyában hozott döntést a Kúria

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. július 11.

Összefoglaló az Mfv.III.10.032/2019/4. számú határozatról.

Az 1955. július 31-én született, 1995. március 1-től szolgálati nyugdíjban, 2012. január 1-től szolgálati járandóságban részesülő felperes a 2017. augusztus 7-én kelt igénybejelentő lapon 2017. augusztus 1-től kezdődően öregségi nyugdíj megállapítását kérte. Az elsőfokú társadalombiztosítási szerv az öregségi nyugdíj iránti kérelmet a 2017. szeptember 15-én kelt határozatával – a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (Khetv.) 18. § (2) és (3) bekezdése felhívásával – elutasította. Megállapította, hogy a felperes az öregségi nyugdíjkorhatárt 2019. augusztus 31-én tölti be, a kedvezőbb ellátást, a szolgálati járandóság csökkentések nélküli teljes összegét ettől az időponttól kérheti. A felperes korhatár előtti ellátásra sem jogosult, mert szolgálati járandóságban részesül. A másodfokú társadalombiztosítási szerv az elsőfokú határozatot a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. § (1) bekezdése, a Khetv. 17. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése és 18. § (2)-(3) bekezdése alkalmazásával helybenhagyta. A munkaügyi bíróság a keresetet elutasította. A jogerős ítélet ellen a felperes élt felülvizsgálati kérelemmel. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Rámutatott: a korkedvezményes öregségi nyugdíj igénybevételének lehetőségét a törvényhozó 2012. január 1-vel – a Tny. 8.-8/C. §-a, 19. §-a hatályon kívül helyezésével – megszüntette [Khetv. 69. § a)-b) pont], a korkedvezményre megszerzett jogosultság érvényesítését (amely kedvezményre 2012. december 31-ig lehetett jogot szerezni) a Khetv. 7. § (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében korhatár előtti ellátás iránti igény érvényesítésével tette lehetővé. A peradatok szerint a felperes a Tny. szerinti öregségi nyugdíj ellátás, nem pedig a Khetv.-ben szabályozott korhatár előtti ellátás megállapítása iránt nyújtott be igénybejelentést, az alperesnek az igénybejelentésben megjelölt ellátásra való jogosultságról kellett döntenie. A felperes öregségi nyugdíjra 2017. augusztus 1-től nem szerezhetett jogosultságot, mert a korkedvezményre való jogosultság érvényesítését a törvényhozó ezen ellátás esetében nem tette lehetővé. A felperes 2012. január 1-től szolgálati járandóságban részesült, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 2019. augusztus 31-én tölti be; öregségi nyugdíjat 2017. augusztus 1-től, függetlenül attól, hogy az alperes egy korábbi társadalombiztosítási határozatban két év korkedvezményre jogosító időt ismert el, nem vehet igénybe. A törvényhozó a már megszerzett korkedvezményt korhatár előtti ellátás igénybevételével engedte érvényesíteni, amely ellátás megállapításának – egyebek mellett – feltétele, hogy az igénylő a kezdő napon nem részesülhet rendszeres pénzellátásnak minősülő ellátásokban, így szolgálati járandóságban [Khetv. 7. § (1) bekezdés c) pont, 1. § g) pont, Sztv. 4. § (1) bekezdés i) pont] sem. A törvényhozó ugyanakkor az általa szabályozott ellátások megállapítását a Khetv. 17. § (3) bekezdésében is korlátozta azzal, hogy kimondta: „akinek korhatár előtti ellátása vagy szolgálati járandósága megszűnik, annak korhatár előtti ellátás és szolgálati járandóság ismételten nem állapítható meg”. A fenti rendelkezésekből következően a felperes a korkedvezményt korhatár előtti ellátás igénylésével sem érvényesíthette volna. A törvényhozó a Khetv. 18. § (2) és (3) bekezdéseiben korkedvezmény érvényesítéséről nem rendelkezett, így a felperes téves jogértelmezés eredményeként hivatkozott arra is, hogy az öregségi nyugdíjra a Tny. 18. § (1) bekezdés e) bekezdésében írt, rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt két évvel a Khetv. 18. § (2)-(3) bekezdése alapján jogosult. A törvényhozó a 2011. december 31-ig hatályos jogszabályok alapján megállapított, 2012. január 1-től átalakított korhatár előtti kedvezményes nyugdíjszerű ellátásokat igénybe vevő személyeknek további, az öregségi nyugdíjuk megállapítása során érvényesíthető  kedvezményt nem kívánt nyújtani. A Tny. 2011. december 31-ig hatályos rendelkezéseiben biztosított korkedvezmény szolgálati nyugdíjból átalakított szolgálati járandóságban részesülő személyek által, az öregségi nyugdíjuk megállapításakor nem érvényesíthető. Az alperes és a munkaügyi bíróság a fent kifejtetteknek megfelelő jogértelmezés eredményeként döntött a felperes igénybejelentésének, illetve keresetének elutasításáról.

Budapest, 2019. július 11.

A Kúria Sajtótitkársága