Szakmai együttműködés egymás függetlenségét szem előtt tartva - „Alaptörvény – jogalkotás – bírói gyakorlat” c. konferencia

Dátum

Közös szakmai konferencián tanácskoztak a Kúria, az Alkotmánybíróság és az Igazságügyi Minisztérium képviselői 2017. április 10-én a taláros testület székházában. Az „Alaptörvény – jogalkotás – bírói gyakorlat” címet viselő konferenciát hagyományteremtő szándékkal rendezték meg.

A Kúria elnöke köszöntőjében az ítélkezést érintő gazdasági, technológiai és társadalmi kihívásokból fakadó változásokról beszélt. Darák Péter rávilágított, hogy a fiatal jogászok legutóbbi országos tudományos diákköri versenyén is számtalan olyan példával találkozott, amelyek a jogrendszer és ítélkezés új területeire reflektálnak. A Kúria elnöke a jogrendszer új típusú rétegződésére hívta fel a figyelmet, szerinte nem működik a korábbi szigorúan intézményekre bontott, szakaszolt struktúra.  A legfelsőbb bírói fórum elnöke aláhúzta, hogy összetett megközelítést kell alkalmazni és tanulni kell egymástól.

Az Alkotmánybíróság elnöke szerint a jogállamiság, az alapjogvédelem színvonala az Alkotmánybíróság, a bíróságok és az Igazságügyi Minisztérium létfontosságú közös ügye és felelőssége. Sulyok Tamás kifejtette, hogy a három intézmény között korábban is voltak kapcsolódási pontok, az Alaptörvény hatályba lépésével azonban ezekből valódi közös ügyek váltak.

Trócsányi László bevezető előadásában az alkotmányos dialógus fontosságát emelte ki.  Az igazságügyi miniszter hangsúlyozta: a Kúria, az Alkotmánybíróság és a minisztérium közötti tényleges interaktív párbeszéd a jogrendszer alkotmányosságát mozdítja elő. A miniszter szerint elengedhetetlen a hivatásrendek bevonása a kodifikációs munkába, ugyanakkor szem előtt kell tartani szuverenitásukat.

A megnyitó beszédeket követően a részt vevő intézmények képviselői és munkatársai tartottak előadásokat. Kalas Tibor, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetője arról beszélt, hogy az Alaptörvény követelményei miként érvényesülnek a bírósági ítélkezésben. Márki Zoltán, a Kúria tanácselnöke a rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés alapjogi kérdéseinek érvényesülését ismertette a bírói gyakorlatban. Mocsár Attila Zsolt, a Kúria bírája pedig a polgári jogi tárgyú ítélkezésben nyomon követhető alaptörvényi követelményekről tartott részletes tájékoztatót.

Budapest 2017. április 11.

A Kúria Sajtótitkársága

Megjelent tudósítások: