Súlyos sérüléssel járó, majd halálos kimenetelűvé vált baleset kapcsán hozott határozatot a Kúria

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. június 11.

Tájékoztató a Kúria 2019. május 20. napján tárgyaláson kívül elbírált, Kfv.X.37.504/2019. számú ügyben hozott határozatról.
A Kp. 157. § (5) bekezdés alkalmazásában közigazgatási ügyek alatt nem a Kp. hanem a Pp. rendelkezései szerinti közigazgatási ügynek minősülő ügyeket kell érteni.
Az alperes a felperesi munkáltató munkavállalójának a 2016. december 29-én bekövetkezett súlyos sérüléssel járó, majd halálos kimenetelűvé vált balesetét vizsgálta. Megállapította, hogy a munkáltató mulasztásaival 1 fő munkavállaló egészségét, testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztette, a munkavállaló halálos kimenetelű balesetet szenvedett, ezért a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala a felperest munkavédelmi bírsággal sújtotta, mely határozatot a Nemzetgazdasági Miniszter a másodfokú határozatával helybenhagyott.
A felperes a másodfokú hatóság határozatának hatályon kívül helyezését és szükség esetén az alperes új eljárásra kötelezését kérte a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz benyújtott keresetében.
A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az „ügyet” megküldte a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak a Közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 157. § (5) bekezdése és 13. § (4) bekezdése alkalmazásával, mert úgy ítélte meg, hogy a per nem minősül a Kp. 13. § (4) bekezdése szerinti pernek, ezért annak elbírálása a Kp. 13. § (1) bekezdése és (3) bekezdés h) pontja alapján a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességébe tartozik. A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékességének hiányát állapította meg és elrendelte a keresetlevélnek a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság részére való megküldését azzal, hogy a keresetlevél 2017. augusztus 23-án érkezett a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz, ahol a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet (BÜSZ) 29. § d) pontja alapján „M” jelzéssel munkaügyi perként került iktatásra. A Kp. 2018. január 1. napján lépett hatályba, az ezen a napon vagy ezt követő napon érkezett keresetek esetében kell a Kp. szabályait alkalmazni. A közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti munkaügyi pereket nem lehet visszamenőlegesen közigazgatási perré átminősíteni. A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság szintén megállapította a hatásköre hiányát és az eljáró bíróság kijelölésére az ügy iratait felterjesztette a Kúriára.
A Kúria a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságot jelölte ki eljáró bíróságként a következő indokolással: A Kp. 157. § (1) bekezdése a Kp. hatályba lépéséről szóló általános rendelkezés, amelynek értelmében ezt a törvényt a 2018. január 1. napján vagy ezt követően előterjesztett keresetlevél alapján indult eljárásban kell alkalmazni. A felperes keresetlevele 2017. augusztus 23. napján érkezett a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra, ezért a Kp. rendelkezéseit nem lehet alkalmazni a jogvita elbírálása során. A Kp. 157. § rendelkezései a Kp. Átmeneti rendelkezések címszó alatt helyezkednek el, amely arra enged következtetni, hogy a közigazgatási ügyekben alkalmazandó átmeneti szabályokat tartalmazza. Azt, hogy mi minősül közigazgatási ügynek, nem a BÜSZ alapján kell elbírálni, hanem a Pp. (2017. augusztus 23. napján hatályos) rendelkezései alapján. A Kp. 157. § (5) bekezdés alkalmazásában közigazgatási ügyek alatt nem a Kp. hanem a Pp. rendelkezései szerinti közigazgatási ügynek minősülő ügyeket kell érteni. A Pp. XXIII. fejezete 349. § (4) bekezdése értelmében a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzés keretében hozott pl. a munkavédelmi bírságot kiszabó közigazgatási határozat a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik. A közigazgatási perekre vonatkozó szabályokat a Pp. XX. fejezete tartalmazza, amelyeket a közigazgatási határozatok felülvizsgálata során alkalmazni kell.

Budapest, 2019. június 11.

A Kúria Sajtótitkársága