Sajtóközlemény a Kúria 1/2012. BKMPJE jogegységi határozatának hatályon kívül helyezéséről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2015. január 26.
Város: 
Budapest
Helyszín: 
Kúria

1. A Kúria 2012. november 26-án fogadta el az 1/2012. BKMPJE jogegységi határozatot, amelyben kimondta, hogy a nyilvános helyen vagy közterületen szolgálati kötelezettséget teljesítő vagy munkát végző személy e tevékenységének ellátása során nem minősül közszereplőnek. Ezért a személyt beazonosítható módon, egyediesítetten ábrázoló képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához szükséges a hozzájárulása.

Az Alkotmánybíróság 28/2014. (IX. 29.) AB határozatában megsemmisítette a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.656/2012/7. számú, az 1/2012. BKMPJE jogegységi határozattal egyező jogértelmezésen alapuló ítéletét. Ezért az 1/2012. BKMPJE jogegységi határozat és az Alkotmánybíróság határozata között feszülő ellentmondás felvetette az előbbi felülvizsgálatának szükségességét.

A Kúria teljes ülése mint jogegységi tanács a Polgári Kollégium vezetőjének jogegységi indítványa alapján ült össze.

2. Az Alkotmánybíróság döntésével az 1/2012. BKMPJE számú jogegységi határozat a sajtószabadság jogával került  alkotmányos összefüggésébe.

A Kúria jogegységi tanácsa az Alkotmánybíróság 28/2014. (IX. 29.) AB határozatában foglaltak, a legfőbb ügyész nyilatkozata és a beszerzett vélemények alapján hatályon kívül helyezte  az 1/2012. BKMPJE jogegységi határozatát.
Ugyanakkor fenntartotta a közszereplő fogalmával kapcsolatos korábbi álláspontját.
A közügyek szabad vitathatóságának kitüntetett célja érdekében a közhatalom birtokában fellépő, szolgálatot teljesítő személy személyiségi jogvédelme mércéjének kimunkálásakor a bírói gyakorlat nem hagyhatja figyelmen kívül az AB határozatban rögzített alapjogi összefüggéseket.

Budapest, 2015. január 26.

A Kúria Sajtótitkársága