Orvosi kezeléssel és műtéttel kapcsolatos perben sérelemdíj megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Dátum

Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.353/2019. számú egyedi ügyben hozott határozatáról.

A felperes keresetében az alperest vagyoni kárai megtérítésére és sérelemdíj megfizetésére kérte kötelezni arra tekintettel, hogy hozzátartozója egészségügyi ellátása során az alperes orvosai nem az egészségügyről szóló 1997. évi XLIV. törvény (Eütv.) 77.§ (3) bekezdésében megfogalmazott elvárható gondossággal, nem a megfelelő módszert választva jártak el, amellyel okozati összefüggésben következett be a felperes hozzátartozójának halála.

A 2016-ban indult perben a felperes hozzátartozójának daganatos megbetegedésének kezelésére választott terápia, a terápia következtében szükségessé vált műtét és a műtét utáni ellátás során az alperes orvosainak tevékenysége és annak szakmai megítélése miatt több területet érintő hosszadalmas szakértői bizonyítás volt szükséges.

Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította, a másodfokú bíróság a határozatot helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Budapest, 2020. május 5.

A Kúria Sajtótitkársága