Néhai dr. Szemák Jenő, egykori kúriai elnök portréjával kapcsolatos tájékoztatás

Dátum

Dr. Szemák Jenő kúriai elnökök közötti helyét illetően két szempontnak kellett eleget tenni:

a) a történeti hitelességnek – történeti tény, hogy dr. Szemák Jenő hivatásos bíró, korábban a Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék másodelnöke, majd elnöke 1944. október 24-étől a Kúria kinevezett elnöke volt, állását november 15-én foglalta el; illetve

b) elnöki tevékenysége megítélésének – ebben a tekintetben ajánljuk figyelmükbe a következő írást: Zinner Tibor: A nyilaskeresztesek kúriai elnöke, dr. Szemák Jenő (1887-1971). In: Bódiné dr. Beliznai Kinga (szerk.): A Kúria és elnökei I. (Budapest, hvgorac, 2014).

Az arcképcsarnokban korábban kifüggesztett portrét kifogások érték – kétségtelen, hogy a puszta kifüggesztés csak a fenti a) pont követelményének felelt meg. Átmeneti megoldásként ezért az arckép eltávolítása után csak üres, mindössze egy megjegyzést tartalmazó keret függött, ami viszont csak a fenti b) pont követelményének felelt meg.

Végül a történeti és jogi dokumentumok tanulmányozása után azt a megoldást választottuk, hogy a többi elnöknél kisebb méretű arcképet a következő megjegyzéssel helyeztük vissza a keretbe: „Dr. Szemák Jenő a nyilas hatalomátvételt követő alkotmányellenes kinevezését kényszerű szükség nélkül fogadta el. A Kúria kitelepítését Sopronba fenyegetést alkalmazva támogatta.” Álláspontunk szerint ez a megoldás egyaránt eleget tesz a fenti a) és b) pontokban írt követelménynek. Megfelel az intézményi szokásnak is – a Kúria földszinti Dísztermének folyosóján minden egykor volt kúriai elnök portréja megtekinthető, mint ahogy az első emelet folyosóján valamennyi egykori, köztük a magyar történelem vészterhes korszakában volt koronaügyész, majd az újabb diktatúra legfőbb ügyészeinek portréja is látható.

Végül mindez összhangban van a Kúria elnökének az Országbírói Értekezletre emlékező (a youtube csatornán megtekinthető) konferencián elmondott szavaival: „Történelmünk nem csak fényes korszakokból állt. A XX. század derekán Magyarország alkotmányossága megingott. A zsidótörvényeket a háború, majd az ország szuverenitásának elveszítésével együtt honfitársaink megtagadása és haláltáborokba hurcolása követte. Ennek szégyene és fájdalma velünk marad mindenkor.”

Meggyőződésünk, hogy a múltat nem lehet eltörölni, hanem fel kell dolgozni, ezért nem lehet eltüntetni dr. Szemák Jenő képét a kúriai elnökök közül. Az eseményekkel, tényekkel – azokat az adott történelmi keretek között értelmezve – szembe kell nézni.

Budapest, 2022. november 15.

A Kúria Kommunikációs Osztálya