A másodfokon, országos illetékességgel eljárt kormányhivatal alperesi minőségének kérdésében foglalt állást a Kúria

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. július 16.

Közlemény a Kúria Kpkf.VI.39.329/2020/2. számú határozatáról.

A jogalkotó 2020. március 1-jével megszüntette az országos másodfokú kormányhivatali hatósági hatásköröket, miután a járási (fővárosi kerületi) hivatalok döntései elleni fellebbezési lehetőséget általánosan kizárta.

A Kúria több döntésében – így a 2020. július 16-án meghozott Kpkf.VI.39.329/2020/2. számú, illetve azt megelőzően a Kpkf.VI.39.107/2020/2., a Kpkf.VI.39.165/2020/2. és a Kpkf.VI.39.315/2020/2. számú végzéseiben – foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy másodfokon, országos illetékességgel eljárt kormányhivatal döntéseivel szemben indított közigazgatási perekben melyik kormányhivatalnak kell alperesként perben állnia. A közigazgatási ügyekben eljáró törvényszékek ugyanis számos olyan, fellebbezéssel támadott végzést hoztak, amellyel a perből a döntést hozó alperes kormányhivatalt elbocsátották, egyúttal alperesként a területileg illetékes kormányhivatalt állították perbe.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 25. § (3) bekezdése szerint, ha az alperes közigazgatási szerv megszűnik, vagy a hatáskört, amelyen a vitatott közigazgatási tevékenység alapul, időközben jogszabály más közigazgatási szervre telepíti, a bíróság – az alperes tájékoztatása alapján vagy hivatalból – azt a közigazgatási szervet állítja alperesként perbe, amelyre jogszabály a perrel érintett hatáskört telepíti. Azonban a Kp. 18. § (2) bekezdése azt is rögzíti, hogy nem érinti a közigazgatási szerv alperesi minőségét, ha a hatásköre, amelynek alapján a közigazgatási tevékenységet megvalósította, anélkül szűnik meg, hogy azt jogszabály más közigazgatási szervre telepítené.

A Kúria a végzéseiben rámutatott, hogy az elsőfokú bíróság által a perből elbocsátott alperes közigazgatási szerv létezik, és az adott másodfokú eljárásra vonatkozó hatásköre sem került át másik közigazgatási szervhez. A Kp. 18. § (2) bekezdésére figyelemmel ezért a pert a régi alperessel szemben kell befejezni, mert alperesi minőségét a közigazgatási fórumrendszer keresettel támadott határozat meghozatala utáni változása (az eljárás egyfokúvá válása) nem érintette.

Budapest, 2020. július 16.

A Kúria Sajtótitkársága