Magyar-német bírói szeminárium a közigazgatási bíráskodásról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2015. június 1.

A Konrad Adenauer Stiftung és a Kúria közös szervezésében 2015. május 28-29. között a közigazgatási perjog helyzetéről és jövőjéről tartottak szemináriumot a Kúrián a közigazgatási és munkaügyi kollégium bíráinak, valamint a jogtudományi egyetemek tanszékei és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársai részvételével.

A szemináriumot megnyitotta és azon részt vett Dr. Darák Péter a Kúria elnöke, és  Prof.Dr.Dr. h.c. Klaus Rennert  a Bundesverwaltungsgericht (német Szövetségi Közigazgatási Bíróság) elnöke, aki a német szövetségi  közigazgatási bíróság történetéről, feladatairól, hatásköréről tartott előadást bemutatva a szövetségi legfelsőbb közigazgatási bíróság kapcsolatát az Alkotmánybírósággal, valamint az Európai Unió Bíróságával.

Dr. Martin Steinkühler, a Bundesverwaltungsgericht bírája a német közigazgatási bíráskodás kapcsolatát és szervezeti rendszerét taglalva kitért a szakbíróságokkal való kapcsolattartásra. 

A magyar közigazgatási bíráskodás szervezeti rendszerét és fórumrendszerét mutatta be Dr. Kalas Tibor a Közigazgatási-munkaügyi Kollégium vezetője előadásában, kitérve a bírósági gyakorlat legfontosabb kérdéseire.

A közigazgatási perjog továbbfejlesztésével kapcsolatos tudományos kutatások eredményeit ismertette az Eötvös Lóránd Tudományegyetem docense, Dr. Hoffman István, valamint Dr. Füzi-Rozsnyai Krisztina adjunktus. Dr.Füzi-Rozsnyai Krisztina beszámolt a jelenleg folyó kodifikációs munkákról, amelyeknek célja az önálló közigazgatási perjog létrehozása.

Az előzetes döntéshozatali eljárás magyar tapasztalatait – közigazgatási ügykörben – Dr. Heinemann Csilla a Kúria bírája összegezte, megállapítva, hogy a magyar közigazgatási bírák kellő szakmai felkészültséggel és elhivatott odaadással jelentős körben indítványoztak előzetes döntéshozatali eljárásokat, amelyek sok esetben az európai közigazgatási bíráskodás gyakorlatára is előremutatóan hatottak.

A szeminárium befejezéseként Dr. Kalas Tibor az eddig elért eredmények alapján a közigazgatási bíráskodás továbbfejlesztésével kapcsolatos szervezeti változások irányát vázolta fel, illetőleg egyes jogintézmények modernizálásával kapcsolatos kodifikációs igényeket ismertette.

A szeminárium munkamódszere az interaktív előadásmód volt.

A szemináriumot jól szervezettség, a közös tanácskozást magas szakmai színvonal, nyílt, őszinte kollegiális eszmecsere jellemezte, amely a résztvevőkben felvetette a kapcsolatok továbbfejlesztésének igényét is. A jövőben szakmai tapasztalatcserékre, közös kutatások lefolytatására, rendszeres szakmai kapcsolattartásra kerülhet sor.

Budapest, 2015. június 1.

A Kúria Sajtótitkársága