A Kúria ítéletet hozott a hálózati engedélyes tájékoztatási kötelezettség tárgyában felhasználóváltás esetén

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. június 24.

Tájékoztató a Kúria Kfv.II.37.559/2018/5. számon hozott határozatáról.
A Kúria a ítéletében kimondta, hogy a hálózati engedélyesnek tájékoztatási, hiánypótlási kötelezettsége van a hozzá átadás-átvételi jegyzőkönyvvel és felhasználóváltási szándékot tartalmazó e-mailben bejelentett felhasználóváltás esetén az új felhasználó irányában. Az engedélyes nem hivatkozhat az új felhasználó mulasztására, ha maga nem tesz eleget az új felhasználó irányában a tájékoztatási, hiánypótlási kötelezettségének a hozzá tett bejelentés kapcsán. (273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2.6. pontja, 22/A. § (1) bekezdés, (1c) bekezdés, Üzletszabályzat 3.6.1. pontja)

Budapest, 2019. június 24.

A Kúria Sajtótitkársága