A Kúria határozatot hozott kétpályás M6 alagútrendszer „A” jelű alagútjának vágathajtása során történt beomlással kapcsolatos ügyben

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. április 16.

Tájékoztató a Pfv.V.20.639/2019/5. számú egyedi ügyben, melyben a Kúria megállapította, hogy a teljesítés mértékének meghatározása a felmerült bizonyítékok mérlegelésével történik.

A Bátaszék közelében épülő, kétpályás M6 alagútrendszer „A” jelű alagútjának vágathajtása során 2008. július 24-én, majd 2008. augusztus 12-én két beomlás történt. Az alagút-omlás helyreállítási munkálatainál alkalmazott jet-grouting eljárás során az üreges térközök feltöltését követően az alagutak boltozatának oldalszárnyai megerősítése érdekében egyenként 8 méter hosszúságú és 1,5 méter tervezett átmérőjű jet-oszlopok kerültek kialakításra.
Az alkalmazott jet-grouting technológia mellett bizonyos mennyiségű föld-cement szuszpenzió szorult ki. A felperes szerződéses jogviszony keretében ennek elszállításában működött közre.
A peres felek között elszámolási vita alakult ki a felperes által elszállított mennyiség és az alperes fizetési kötelezettségének nagyságrendje tekintetében.
A felperes kereseti kérelmében a ki nem fizetett vállalkozói díját érvényesítette.
Az elsőfokú bíróság a megismételt eljárásban meghozott ítéletében az alperest – 51.354,46 tonna elszállított anyagmennyiség alapulvételével – 95.065.516 forint és késedelmi kamata, valamint perköltség megfizetésére kötelezte, ezt meghaladóan a keresetet elutasította.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróságétól részben eltérő tényállást állapított meg, és erre alapítottan az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, és a tőkemarasztalás összegét 22.969.237,68 forintra leszállította. Ezt meghaladóan tekintette a keresetet elutasítottnak.
A jogerős ítélettel szemben a felperes felülvizsgálati kérelmet, az alperes csatlakozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.
A Kúria megállapította, hogy a jogerős ítélet a felülvizsgálati és a csatlakozó felülvizsgálati kérelemben megjelölt és érdemben vizsgálható okból nem jogszabálysértő. A másodfokú bíróság a felmerül bizonyítékok okszerű, logikus és helyes mérlegelése alapján, határozatát megfelelően megindokolva állapította meg, hogy egzakt adatok hiányában a peres felek közti elszámolás a szerződésük tartalmából kiindulva a geodéziai szakértő kalkulációit is figyelembe véve végezhető el. A felperes azt nem bizonyította, hogy ennél több anyagot szállított, és nem bizonyította azt sem, hogy a szerződés kereteit meghaladó munkát végzett. A perben nem érvényesített követelés tekintetében pedig döntés nem volt hozható. Az alperes hivatkozása alapján a marasztalási összeg leszállítására sem kerülhet sor, mert a felmerül bizonyítékok összessége és nem pedig szabad belátása szerint határozott a másodfokú bíróság.

Budapest, 2020. április 16.

A Kúria Sajtótitkársága