A Kúria határozatának tárgya a bíróság illetékessége közigazgatási perben, ha a vitatott közigazgatási tevékenységet utolsó fokon megvalósító szerv több megyére illetékes

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. július 1.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt illetékességi szabályokat értelmezte a Kúria a 2020. június 10-én kelt Kpkf.VI.39.105/2020/3. számú végzésében. A döntés arra a kérdésre ad választ, hogy a 2020. április 1-jét követően indult közigazgatási perekben melyik törvényszék az illetékes, ha a másodfokú közigazgatási szerv országos illetékességgel járt el.

A Kúria rámutatott, hogy az országos illetékesség értelemszerűen több mint egy megyére kiterjedő illetékességet jelent. A végzés szerint a felperes lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye szerint illetékes bíróságnak kell eljárnia, ha a közigazgatási perbe vitt jogvita tárgya nem ingatlannal vagy tevékenység bejelentésével, engedélyezésével kapcsolatos, és a vitatott közigazgatási tevékenységet utolsó fokon megvalósító szerv több megyére illetékes.

Budapest, 2020. 07. 01.

A Kúria Sajtótitkársága