A Kúria döntést hozott védjegybitorlás megállapítása és jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt indult ügyben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. július 9.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.700/2018. számú ügyben hozott határozatáról.

A jogerős ítélet megállapította: az alperes azzal, hogy apróhirdetési hely értékesítési szolgáltatásának nyújtása és reklámozása körében a sérelmezett megjelölést kereskedelmi névként az általa használt domain és az alatta működtetett internetes oldal nevében feltünteti, bitorolja a felperes perbeli védjegyeit, kötelezte az alperest a jogsértő magatartás abbahagyására és elégtétel adására, valamint eltiltotta a további jogsértéstől. A Kúria ítéletével a jogerős ítéletet azzal a pontosítással tartotta fenn hatályában, hogy az elsőfokú bíróság ítéletének a rendelkező részében írtak helyett azt állapítja meg, hogy az alperes a kifogásolt megjelölés domain névként történő használatával bitorolja a felperes védjegyeit.

A perbeli jogvita elbírálása szempontjából annak volt döntő jelentősége, hogy az alperes eredményesen hivatkozhat-e a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt védjegyoltalom korlátjára. E rendelkezés értelmében a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében - az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban - használja az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minőségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, előállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzőjére vonatkozó jelzést. A Kúria - egyetértve az eljárt bíróságok álláspontjával - megállapította, hogy a domain névben történő használat nem az alperes szolgáltatásai jellemzőjének feltüntetésére, hanem az alperesnek más szolgáltatótól való megkülönböztetésére, az alperes interneten való azonosítására szolgál, és mint ilyen névhasználatnak minősül. Ezért az alperes a domain név használata körében nem hivatkozhat eredményesen a védjegyoltalom korlátaira.

Budapest, 2019. július 9.

A Kúria Sajtótitkársága