Közlemény a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának Kfv.III.39.098/2011/7. számú elvi határozatáról

Dátum

Az ítélet elvi megállapításai:

A bentlakásos szociális és intézményben használt lakrész átalakítási költségei 2011. január 1. napjáig a gondokolt és az intézmény között kötött megállapodás alapján a gondokolt megtakarításaiból nem voltak finanszírozhatóak.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997./IX.10./ Korm. rendelet /a továbbiakban: Gyer./ 149. § /4/ bekezdésének 2011. január 1. napjáig hatályban volt rendelkezései tiltották az intézményi költség fedezésére vonatkozó megállapodás jóváhagyását. Ezért helytálló volt az alperes határozata, amellyel a gondokolt felperes megtakarításainak e célból történő felhasználását fenntartásos betétkönyvből történő pénzfelvételt engedélyező határozatot megváltoztatta és a pénzfelhasználásra vonatkozó kérelmet elutasította.

Szóvívő