A jubileumi jutalomra való jogosultság nem függ attól, hogy az igényt egy korábban hatályban volt jogállási törvény alapján nem érvényesítették

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2021. június 15.

A felperes 2013. január 15. napjától került kinevezésre az alperes járási hivatal építési hivatala állományába kormányzati szolgálati jogviszonyba. Jogszabályváltozás következtében kinevezésekor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján elismert kormánytisztviselői jogviszonyának kezdő időpontja 1984. március 2. napja, a jubileumi jutalomhoz elismert kormánytisztviselői jogviszonyának kezdő időpontja 21 év 6 hónap 14 nap figyelembevételével 1991. július 1. napja volt. 2016. évben az alperes – a felperes korábbi munkáltatójától bekért alkalmazási iratok alapján végzett átszámítással – a közszolgálati jogviszony kezdetét 1984. március 6. napjában, a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati időszak kezdő időpontját 1992. január 1. napjában határozta meg. A felperes keresetében kérte az alperes kötelezését a részére esedékessé vált 25 éves jubileumi jutalom megfizetésére. Keresetét az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) 21. § (1) bekezdés b) pontjára alapította azzal, hogy az alperes által a jubileumi jutalomhoz elismert kormánytisztviselői jogviszonyának kezdő időpontjától, azaz 1992. január 1-jétől számítva a 25 éves jubileumi jutalomra való jogosultságát 2017. január 1. napján megszerezte. A hatályos szabályozás szerint a felperes állami elismerésre jogosító szolgálati idejének kezdő időpontja 1992. január 1., ettől függetlenül a korábbi szabályozás szerint a 25 éves jubileumi jutalma 2009. március 6-án vált esedékessé. Ekkor a felperes még nem állt az alperessel jogviszonyban, az alperes nem viselheti a felperes igényérvényesítése elmaradásának a következményeit. Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította. A felperes fellebbezése alapján eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, az alperest a keresetnek megfelelő összegű jubileumi jutalom megfizetésére kötelezte. A jogerős ítélet ellen az alperes élt felülvizsgálati kérelemmel, amelyben annak hatályon kívül helyezését kérte a jogalkalmazás általános elveinek és az Áttv. 21. § (2) bekezdésének megsértését állítva. A Kúria kimondta: az Áttv. 21. § (2)-(3) bekezdése helyes értelmezése szerint az állami szolgálati jogviszonyban töltött idő utáni elismerés, azonosan a korábbi jubileumi jutalomra való jogosultsággal, mindig az adott jogállást szabályozó törvényen alapuló alanyi jog, amelyre való jogosultságot az adott jogviszonyra irányadó hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni. Az esedékesség beállta nem függetleníthető az adott jogállási törvény szabályától, a jogosultság nem függ attól, hogy korábban hatályban volt jogállási törvény alapján az igény érvényesítésére nem került sor. A Kúria a fentiek alapján megállapította, hogy a másodfokú bíróság az irányadó jogszabályok helyes alkalmazásával foglalt állást arról, hogy a felperes az igényére alkalmazandó jogállási törvény, az Áttv. 21. § feltételei szerint 2017. január 1. napján jogosulttá vált 25 év állami szolgálati jogviszonyban töltött idő utáni háromhavi illetménynek megfelelő elismerésre, ezért a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. (Kfv.VII.37.659/2020/7.)

2021. június 15.