Használati mintaoltalom megsemmisítése iránti perben hozott döntést a Kúria

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. július 12.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.845/2018. számú ügyben hozott döntéséről.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) határozatával elutasította a „Berendezés VVER-440/V213 típusú atomreaktorban bekövetkező üzemzavar során keletkező zónaolvadéknak a reaktortartályban való megtartására” című használati mintaoltalom megsemmisítése iránt kérelmet. Az elsőfokú bíróság végzésével az SZTNH határozatát megváltoztatta és a használati minta oltalmát a bejelentés napjára visszaható hatállyal megsemmisítette. A fellebbezés alapján eljárt másodfokú bíróság végzésével az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.

A felülvizsgálati kérelem alapján azt kellett megítélni, hogy az eljárt bíróságok a bizonyítékok kirívóan okszerűtlen mérlegelésével jutottak-e arra a következtetésre, hogy a minta nem alapul feltalálói lépésen, mert az a technika állásához képest a mesterségben járatos személy számára  nyilvánvaló. A jogvita érdemi elbírálása szempontjából ügydöntő jelentősége volt a mesterségben járatos személytől elvárható tudásszint, mint a jogszabályi zsinórmérték konkrét esetben történő meghatározása. Ennek során figyelembe kellett venni az adott műszaki szakterület sajátosságait, az atomtechnika műszakilag bonyolult és veszélyes szakterület, kiemelkedő szerepe van a biztonságtechnikai követelményeknek, és ahol rendkívül szigorú szabályok határozzák meg azon személyek körét, akik a berendezéshez hozzáférhetnek, azon módosítást végezhetnek, illetve erre vonatkozó terveket készíthetnek. A Kúria egyetértett az eljárt bíróságok álláspontjával, mely szerint ilyen személy a reaktorüzemben dolgozó üzemmérnök lehet. A Kúria megállapította, hogy az eljárt bíróságok az eljárás adatai alapján helytállóan állapították meg, hogy a mesterségben járatos (fiktív) személy az elvárható tudása alapján az elsőbbség időpontjában a technika állásához tartozó ismeretek figyelembe vételével feltalálói lépés nélkül tudta megvalósítani a minta szerinti megoldást.

Budapest, 2019. július 12.

A Kúria Sajtótitkársága