Ha az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv országos illetékességgel eljárva hozott döntést, a döntésével szemben indított közigazgatási perben a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. július 1.

A közigazgatási perekben érvényesülő kizárólagos illetékességi szabályokat értelmezte a Kúria a 2020. június 30-án kelt Kpkf.VI.39.207/2020/2. számú végzésében.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 2020. április 1-jétől hatályos 13. § (1) bekezdése értelmében, ha más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a perre az a bíróság illetékes, amelynek illetékességét az a)-tól e) pontig felsorolt kapcsoló elvek valamelyike megalapozza. Erre tekintettel a Kp. 13. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban tételesen szabályozott általános, illetve különös illetékességi okok csak abban az esetben lehetnek irányadók, ha más bíróság kizárólagos illetékessége nem állapítható meg. Kizárólagos illetékesség esetében a pert csak egy meghatározott bíróság előtt lehet megindítani és ilyenkor minden más illetékességi okot figyelmen kívül kell hagyni.

A Kúria az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 2020. március 1-jétől hatályos 39/A. §-ában foglalt szabályra alapította a döntését, amely szerint, ha az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv országos illetékességgel eljárva hozott döntést, a döntésével szemben indított közigazgatási perben a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

Budapest, 2020. 07. 01.

A Kúria Sajtótitkársága