Félévet értékelt a Kúria vezetése

Dátum

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke nyitotta meg az 2016. első félévét lezáró sajtóreggelit, melyen ismertette az utolsó hat hónap legfontosabb kúriai eseményeit és történéseit:

a lett Legfelsőbb Bíróság irányításával és többek között a Kúria, mint társkedvezményezett részvételével megszervezett, "Legfelsőbb bíróságok, mint a bírósági rendszerek hatékonyságának garanciái az Európai Unióban" elnevezésű európai uniós projekt indul 2016-ban;

a sajtó a legtöbbet a „devizahitel-üggyel”, a „vasárnapi boltzárral”, „kvótareferendummal”, joggyakorlat-elemző csoportok eredményeivel, „közérdekű adatok nyilvánossá tételével” foglalkozott;

a Kúria esztétikailag és tartalmilag megújított honlapját évről évre egyre többen keresik fel. 2016. első félévében több, mint 900 ezren kattintottak a honlap tartalmakra;

már elkészült a 3. adása is a „Kúriai Esetek” videós kerekasztal beszélgetés-sorozatnak, mely a honlapon megtekinthető. Elkezdődött az előkészítése egy új videó-sorozatnak is, amely a Kúrián dolgozó fiatal jogászok bevonásával fog megvalósulni, melynek célja olyan vizuális ismertető, amely a legalapvetőbb információkat fogja tartalmazni, közérthetően a Kúriához forduló polgárok számára;

az elnök úr elmondta, hogy az elmúlt félév legkiemelkedőbb rendezvénye a négy napos FIDE- kongresszus volt májusban, melyen a 400 résztvevő között az európai jogászszakma számtalan jeles képviselője jelen volt;

szólt egy új kezdeményezésről is: a Kúria honlapján online folyóirat indult tavasszal „Forum Sententiarum Curiae” címmel, amely elsősorban a kúriai joggyakorlat-elemző csoportok eredményeiről fog beszámolni; az folyóirat első száma a 2016-os év joggyakorlat-elemzés témáit ismerteti.

A 2016-os évben az ügyérkezések számát ismertetve Dr. Darák Péter megállapította, hogy a gazdasági perek száma emelkedett jelentősen: míg 2015. első félévében 165 volt, 2016. első félévében már 445 felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be. Ez a növekedés leginkább a devizahiteles szerződések felülvizsgálatával van összefüggésben, a büntetőügyeket tekintve lassú emelkedés mutatható ki.

A Kúria elnöke tájékoztatta az újságírókat még az alábbiakról:

2016-ban már a visszaköltözés jegyében a Kúria Teljes Ülését a Néprajzi Múzeumban tartotta, melyről videó is készült, amely a honlapon megtekinthető.

A joggyakorlat-elemző csoportok munkájának befejezésével idén eddig három háttérbeszélgetésre nyílt lehetőség a Kúrián:
a) Dr. Orosz Árpád kollégiumvezető-helyettessel a közös tulajdon megszüntetése tárgykörben
b)Tamáné dr. Nagy Erzsébet tanácselnök asszonnyal a perben előforduló költségkedvezményekről
c) Dr. Tálné dr. Molnár Erika kúriai tanácselnök, kollégiumvezető-helyettessel a munkaviszony jogellenes megszüntetés jogkövetkezményeivel kapcsolatos joggyakorlat tárgyában.

2016. március 7-én Dr. Darák Péter is előadást tartott az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete (az Országos Bírósági Hivatal támogatásával) harmadik, közös környezetvédelmi konferenciáján. A Kúria Dísztermében megtartott szeminárium témája a „Társadalmi részvétel a környezetvédelmi ügyekben és annak uniós és hazai jogi védelme” volt.

2016. áprilisában az új Ptk. könyveiben szereplő jogintézményeket vizsgáló jogegységi csoportok alakultak. A „VIBE” elnevezésű internetes felület segítségével, bevonva az alsóbb fokú bíróságok bíráit is fogják elemezni az új Ptk.-t.

Az Országos Bírósági Hivatal, a Kúria és a Fővárosi Törvényszék közös ünnepi szakmai konferenciát szervezett 2016. június 7-én az országos bírósági integrált könyvtári rendszer megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából.

2016. június 20-22. között Belgrádban rendezték meg a Közép- és Kelet-Európai Főbírák VI. Találkozóját, amelyen a Kúriát Dr. Kónya István elnökhelyettes képviselte.

Dr. Kónya István elnökhelyettes elsősorban a büntetőjogi bíráskodást leginkább érintő változásról, az új Be. kodifikációjáról beszélt személyes érintettsége révén is.  Elmondta, hogy már elkészült az új törvénytervezet, melyet a hatékonyság, az ügymenet felgyorsítása céljából hoztak létre. Dr. Kónya Istvánon kívül a Kúriáról Dr. Márki Zoltán tanácselnök is tagja volt a kodifikációs bizottságnak. A Kúria két alkalommal is javaslatot tett az új Be. tervezetének módosításával kapcsolatban. Az új Be. várhatóan 2018-ban fog hatályba lépni.

Az elnökhelyettes továbbá kitért az 1956-ban hozott ítéletek semmisé nyilvánítására, melyet a június 16-óta hatályban lévő a 2016.évi IV. semmiségi törvény mond ki.

Dr. Kalas Tibor a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetője a Kúriára érkező választási és a népszavazási ügyekről adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a Kúria is úgy látta, hogy módosításra szorult a népszavazás szabályozása. Bizonyos változtatások már megvalósultak, például már lehet párhuzamosan benyújtani kezdeményezést. A félév során két kollégiumi vélemény született. Az egyik a kormánytisztviselők jogviszonyával, a vezetői bizalomvesztéssel összefüggésben, a másik pedig földügyekkel, a földbizottság hatáskörével kapcsolatban.

Dr. Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának kollégiumvezetője az ügyek számának növekedéséről számolt be, mely 2016. első felében 1719 ügyet jelent. Elmondta, hogy 2016. június 6-án a jogegység biztosítása érdekében új jogegységi határozat született a devizahiteles ügyekkel összefüggésben, amelyben a Kúria kimondta: érvényes az a devizahiteles kölcsönszerződés, amelyben a tartozás összege forintban meghatározott, de azt a nyilvántartás devizában egyértelműen tartalmazza és kiszámítható. Több mint kétszáz devizahiteles ügy van a Kúrián, az alsóbb fokú bíróságokon pedig sok ezer.

Dr. Székely Ákos, a Kúria Büntető Kollégiumának kollégiumvezetője elmondta, hogy az új Büntetőeljárási törvény értelmében várhatóan lehet majd fellebbezni a hatályon kívül helyező döntések ellen.

Tájékoztatott arról is, hogy az Európai Unió Bíróságának egy júniusi döntése értelmében a magyar hatóságok által kibocsátott európai elfogatóparancsok, valamint a külföldi ítéletek érvényének elismerése nem felel meg az uniós gyakorlatnak, így most mindkét jogintézmény működése bizonytalan. Erre még megoldást kell találni.

A sajtóreggeli második felében a Kúria jelenlévő vezetői lehetőséget adtak az újságíróknak külön interjúk készítésére.

Budapest, 2016. július 8.

A Kúria Sajtótitkársága