Építési vállalkozási szerződésből eredő vállalkozói díj iránti kereset ügyében döntött a Kúria

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. július 16.

Tájékoztató a Pfv.V.21.194/2019/7. számú egyedi ügyben.
A felperes vállalkozó építési vállalkozási szerződésből eredő vállalkozói díj iránti keresetet terjesztett elő. Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte, és hibás teljesítésre hivatkozással beszámítási kifogást terjesztett elő.
A kereset tárgyában jogerős, a Kúria által felülvizsgált részítélet született. A beszámítási kifogás és a perköltségek tekintetében a másodfokú bíróság újabb eljárásra és újabb határozat hozatalára utasította az elsőfokú bíróságot.
A megismételt eljárási szakaszban előterjesztett viszontkereset egy részét, valamint a beszámítási kifogást az elsőfokú bíróság alaposnak ítélte, és a keresetet elutasítva a felperest marasztalta.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

A felperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a felülvizsgálati eljárásban hozott ítéletével a jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott rendelkezését a perköltségekre is kiterjedően hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, és a Kúria által felülvizsgált korábbi, jogerős részítéletet akként módosította, hogy az alperes marasztalását leszállította, a viszontkeresetet pedig teljes egészében elutasította. Rendelkezett továbbá a felperes személyes illetékfeljegyzési joga és az alperes személyes illetékmentessége folytán le nem rótt egyes eljárási illetékek viseléséről.
A Kúria határozatának indokolásában – egyebek mellett – rámutatott, a felperes tévesen hivatkozott felülvizsgálati kérelmében arra, hogy a beszámítási kifogás tárgyában megismételt eljárás során az alperes már nem terjeszthetett elő viszontkeresetet, tekintettel arra, hogy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 147. § (1) bekezdése értelmében – ezt tiltó rendelkezés hiányában – az alperes viszontkeresetét a megismételt eljárásban tartott tárgyalás berekesztéséig előterjeszthette.
Kiemelte továbbá, hogy a 3/2000. PJE határozatban foglaltakra is figyelemmel a részítélet relatív (feltételes) hatályú, és a Pp. 213. § (2) bekezdés második mondata értelmében a később hozott ítélettel a beszámítási kifogásra, illetőleg a viszontkeresetre vonatkozó tárgyalás eredményéhez képest hatályon kívül helyezhető, vagy megfelelően módosítható.

Budapest, 2020. július 16.

A Kúria Sajtótitkársága