Dr. Darák Péter és Dr. Hajnal Péter a Sümegen megtartott XV. Adójogi Konferencián

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. április 23.
Város: 
Sümeg

A Magyar Adótanácsadók Egyesülete meghívására Dr. Darák Péter a Kúria elnöke és Dr. Hajnal Péter mb. kúriai tanácselnök 20102. április 23-án előadást tartott az egyesület Sümegen megtartott XV. Adójogi Konferenciáján.

Dr. Darák Péter a Kúria elnöke előadásának címe: „Kúria ítélkezési gyakorlata a határokon átnyúló kereskedelmi ügyletek tekintetében, figyelemmel a körhinta jellegű adókijátszásokra” volt. E körben ismertette, és elemezte a magyar bíróságok által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásokban( C.80/11 és C-142/11 egyesítette ügyek, C-324/11 ügy) benyújtott  Európai Bizottsági véleményeket. Kifejtette, hogy az általános forgalmi adó visszaigénylése  tárgykörben, az Európai Unió Bírósága  által hozandó ítéleteknek döntő hatása lehet a magyar közigazgatási ítélkezési gyakorlatra, mivel meghatározhatja annak  formai és tartalmi követelményeit.

Dr. Hajnal Péter mb. kúriai tanácselnök „Bizalomvédelem- és arányosság elvének alkalmazása a magyar bírói gyakorlatban” címmel tartott előadásában az Európai Unió Bírósága, az Alkotmánybíróság és a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) döntései alapján vizsgálta e két alapelve főbb ismérveit, és hatályosulását. Megállapította, hogy erősíteni kell a   a magyar közigazgatási bíráskodásban is az alapjogi ítélkezést, valamint az adójog területén a hivatásrendek együttgondolkodását.

További részletek a www.adokamara.hu oldalon megtekinthetők.