Dr. Darák Péter, Dr. Kónya István és Dr. Orosz Árpád a JeMA tudományos konferenciáján

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. április 18.
Város: 
Budapest

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke részt vett, és felszólalt 2012. április 18-án a Jogesetek Magyarázata (JeMA) c. lap tudományos konferenciáján, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán "A bírói jog térnyerése a magyar jogrendben - a "precedensek" szerepe a magyar joggyakorlatban" címmel rendeztek.

Az egész napos konferencián az elmélet és a gyakorlat legjelesebb képviselői, kutatók, ügyvédek, bírák előadások formájában ismertették az angolszász precedensjog helyzetét, az európai - törvényi jogon alapuló - jogrendszerek jelenlegi állapotát, az Európai Bíróságok gyakorlatát, és természetesen a jelenlegi magyar helyzetet, ennek sajátosságait és a várható fejleményeket.

A Kúria elnökének előadása a "Belső bírói fórumok, az oktatás és az informális csatornák szerepe az ítélkezési gyakorlat egységesítésében" címet viselte.

A Kúria részéről az elnök mellett "Az egyedi ügyekhez történő igazodás magyar gyakorlata a büntető ügyszakban" címmel előadást tartott dr. Kónya István, a Büntető Kollégium vezetője, valamint "Az egyedi ügyekhez történő igazodás magyar gyakorlata polgári ügyszakban" címmel dr. Orosz Árpád, tanácselnök is.