Dr. Darák Péter beszámolt az Országgyűlés plenáris ülésén a Kúria 2014-es évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében

Dátum

MTI tudósítás 2015. október 21.
A Kúria elnöke: csökkent a folyamatban lévő ügyek száma tavaly
   
    A Kúria elnökének közlése szerint 2014-ben növekvő ügyszámmal kellett szembenéznie a legfőbb bírósági szervnek, a folyamatban lévő ügyek száma ennek ellenére minden ügyszakban csökkent.
    Darák Péter a Kúria 2014-es tevékenységéről szóló országgyűlési beszámolójában szerdán elmondta, a Kúria minden ügyet befejez egy éven belül, a polgári és büntető ügyeket nagyrészt fél éven belül lezárja.
    Hozzátette: 2014 választási év volt, ez közel kéthavi ügyérkezésnek megfelelő választási jogorvoslati ügyet jelentett a Kúria közigazgatási és jogi kollégiuma számára. Értékelése szerint minden ügyet időben és érdemben elintéztek.
    A Kúria elnöke azt mondta, a legfőbb bírósági szerv ítélkezésének időszerűsége kiemelkedő a közép-kelet-európai régióban.
    Közölte, tavaly a legfontosabb feladatuk az akkor hatályba lépett új polgári törvénykönyvhöz (Ptk.) kapcsolódó jogi iránymutatások felülvizsgálata volt.
    Darák Péter szerint több tucat, a régi Ptk.-hoz kapcsolódó iránymutatást vizsgáltak felül figyelemmel arra, hogy a régi kódex alapján akár évtizedekig folyamatban maradhatnak perek.
    Az elnök felidézte: jelentős jogegységi döntés volt 2014-ben a devizahitel-szerződések tisztességtelenségével kapcsolatos határozat, amelynek következtetéseire a jogalkotó is támaszkodott.
    Kitért arra, hogy jelentős kérdéseket vizsgáltak úgynevezett joggyakorlat-elemzések során. Példaként említette a védői jogok vizsgálatát a bírói eljárásban, a szakértői bizonyítás vagy a kisajátítási ügyek vizsgálatát. Jelezte, az elemzésről készült riportok számos kezdeményezést tartalmaznak a jogszabályok pontosítására.
    Darák Péter szerint a Kúria fellépett az indokolatlan hatályon kívül helyezések ellen is, vagyis ha lehet, a hibákat ki kell küszöbölni a másodfokú eljárásban.
    Az elnök beszámolt a Kúria önkormányzati normakontroll területén végzett tevékenységéről is, amelynek szerinte "örömteli fejleményei" is vannak. Kifejtette: időnként elég a normakontroll-eljárás elindítása, és ez már arra készteti a rendelet megalkotóját, hogy felülvizsgálja döntését. Hozzátette: az önkormányzati tanács 2014-ben számos olyan elvet mondott ki, amely segíti a képviselő-testületek munkáját.
    Darák Péter ismertetése szerint az önkormányzati tanács tavaly 68 döntést hozott, ebből 46 ügyben érdemi határozat született. Mint mondta, viszonylag sok ügy a törvényen alapuló jogalkotói feladat elmulasztásáról szólt.
    Hozzátette: két "sorozatperrel" is foglalkoztak, az egyik a köztemetőkre vonatkozó előírásokkal, a másik háztartási szennyvíz elszállításával volt kapcsolatos.
 Darák Péter zárszavában kiemelte: az ülés alkalmat adott arra, hogy kölcsönösen kifejtsék álláspontjukat, de a megtisztelő érdeklődés sem hatalmazza fel, hogy az alkotmányos kereteken átlépjen. Eszerint a Kúria elnöke beszámol évente egyszer az Országgyűlésnek a jogegység biztosításáról, az önkormányzati tanács működéséről - közölte. Kitért arra: a törvényalkotó bátran kifejtheti véleményét, észrevételeit bármely bírósági döntésről, de a bíró, a bírósági elnök konkrét egyedi döntésről véleményt nem fogalmazhat meg.
    Megköszönte ugyanakkor azt a felvetést, hogy a Kúria munkájában a jogtudomány közreműködése nélkül nem lehet igazságos döntést hozni.
    Választási ügyek nem vetettek fel jogegységi problémát, ezért nem tér ki rá a beszámoló - rögzítette.
    Egyetértett azzal, hogy a Kúria és a bírói szervezet sok mindent tesz a demokratikus jogállam fenntartása érdekében, a bírói függetlenség bástyáit őrzi. Jelezte: a devizahiteles ügyekkel összefüggő kúriai figyelem nem lankad, folyamatosan tanácskoznak a témáról. A népszavazási döntésről azt mondta: ezek a határozatok azonnal felkerülnek a Kúria honlapjára, s az MSZP-frakció képviselőjének küldött levélben nem ígért jogegységi döntést népszavazási ügyben. A felvetett elvi kérdésekről a döntések megszülettek - tette hozzá.
 
Forrás: MTI.