A bírói függetlenség intézményi garanciái tárgyában indít kutatást a Kúria

Dátum

A Kúria kiemelt figyelmet fordít a bírói függetlenség és az igazságszolgáltatás függetlensége elemeinek, tradícióinak, illetve kihívásainak kutatására. A Kúria Werbőczy István Országbíró Kutatóintézete ezért önálló kutatást indít ebben a tárgykörben.

Az igazságszolgáltatás függetlenségének komplex, történeti, társadalomtudományi, jogösszehasonlító vizsgálata című kutatás célja egyfelől annak igazolása, hogy a bírói függetlenség már a korai századokban is követelmény volt a magyar igazságszolgáltatásban, másfelől annak a több évszázados jogszabályi háttérnek a bemutatása, amely elvezet az Alaptörvényben rögzített rendelkezésekhez. Ennek egyik pillére a bírói függetlenség intézményes garanciái című részkutatás, amelynek projektindító eseményére április 28-án került sor dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke és a kutatók részvételével.

A bírói függetlenség intézményi megoldásai országonként változatos képet mutatnak. A program a bírói függetlenség történeti alapjainak feltárása mellett a nemzetközi (európai) példák megismerése és összevetése mentén kíván választ keresni a jogállamisági viták során felmerült legfontosabb kérdésekre. A kutatás ezért a bírói függetlenség egyéni és intézményi garanciái mellett az európai jogállamiság-felfogásokra, valamint a legfelsőbb bírói fórumok autonómiájára koncentrál.

Budapest, 2022. április 28.

A Kúria Kommunikációs Osztálya