Például 02/16/2019
Például 02/16/2019

Amennyiben a felperes fellebbezésnek nevezett irata az elsőfokú határozattal szembeni fellebbezés mellett illeték törlésére vonatkozó – még el nem bírált – kérelmet is tartalmaz, úgy az alperes az új kérelemről nem, csak a fellebbezésről dönthet

Kfv.VI.35.066/2013

Az elsőfokú hatóság határozatával a felperes illeték megfizetésének felfüggesztésére meghatározott határidő meghosszabbítása iránti kérelmét elutasította. A felperes a 2010. február 14-én kelt fellebbezésnek nevezett beadványában egyrészt az elutasító határozattal szemben fellebbezést terjesztett elő, másrészt az irat kérelmet tartalmazott az előírt illeték törlésére.

A Kúria elvi döntése az egy lakásból két lakássá történt átalakítást követő értékesítés utáni adózásról

Kfv.V.35.116/2013/4.szám számú

A Kúria felülvizsgálati eljárásban a Kfv.V.35.630/2012/5. számú ítéletében fejtette ki jogi álláspontját az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: régi Áfa tv.) hatálya alá tartozó azon ingatlanértékesítés adózása körében, amikor a tulajdonos 1 használt lakást 2 lakássá átalakítva értékesített.

A Kúria döntése szerint sérül a felperes jogorvoslathoz való joga azzal, hogy az ítéletből nem ismert, illetve nem állapítható meg az előterjesztett kereseti kérelme minden részére vonatkozó döntés

Kfv.V.35.362/2013/8. számú

A felperes tizenöt pontba foglaltan terjesztette elő az adóhatározatok bíróság általi felülvizsgálatárra irányuló keresetét.

A perben az elsőfokú bíróság egy tárgyalást tartott, azon a felperes valamennyi bizonyítási indítványát elutasította, majd meghozott jogerős ítéletével a felperes keresetét is elutasította.

Tájékoztató az önkormányzati rendeletek vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezések alapján történő eljárásról

Köf.5075/2013

Az Önkormányzati Tanács által korábban már törvénysértőnek minősített és megsemmisített önkormányzati rendelet alkalmazási tilalmának elrendelését a bíró - az előtte folyamatban lévő ügyében - külön is kérheti.

A Kúria előtt lévő bírói kezdeményezés olyan önkormányzati rendelet vizsgálatát kezdeményezte, amelyet az Önkormányzati Tanács korábban (kormányhivatali indítványra, azaz absztrakt normakontroll eljárásban) ex nunc hatállyal már megsemmisített.

Oldalak