Aktualitások
Nem alkalmazható a védjegyoltalom korlátjának szabálya, ha a használati mód a tisztességes ipari és kereskedelmi gyakorlattal nem összeegyeztethető, az üzleti tisztesség követelményébe ütközik
Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.584/2018. számú keresetlevél benyújtását megelőzően előterjesztett ideiglenes intézkedés iránti kérelem tárgyában indult ügyben hozott döntéséről. Az elsőfokú bíróság végzésében ideiglenes intézkedéssel eltiltotta a kérelmezettet attól, hogy üzleti levelezésében, így különösen az internetes oldalain a védjegy szerinti megjelöléseket a kérelmező termékeinek negatív színben történő feltüntetésére használja, ezt meghaladóan a kérelmet elutasította és rendelkezett az ideiglenes intézkedés előzetes végrehajthatóságáról. ...
Darák Péter: biztosítani kell a könyvtárakban fellelhető tudásbázist kiaknázó informatikai hátteret – bírósági könyvtárszakmai konferencia
Kihívások és trendek az igazságszolgáltatásban és a szakkönyvtárakban címmel szakmai konferenciát rendeztek a Kúrián és a Fővárosi Törvényszéken. A hazai jogi szakkönyvtárak képviselői 2019. szeptember 18-án, harmadik alkalommal tartották meg egynapos tanácskozásukat. A rendezvényt idén is az Országos Bírósági Hivatal (OBH), a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára és a Fővárosi Törvényszék Könyvtára szervezte, együttműködve a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi Szekciójával. ...
A környezetjog szerepe a fenntartható fejlődésre való áttérésben
Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 2019. augusztus 28-30-án részt vett az Európai Környezetjogi Fórum Utrechtben tartott éves konferenciáján. ...
A bíróságok és ügyészségek szerepe a nemzetközi terrorizmus és az illegális migráció kezelésében és visszaszorításában
Dr. Darák Péter, a Kúria elnökének vezetésével 2019. június 24-26-án kéttagú kúriai delegáció vett részt a legfelsőbb bírósági elnökök és legfőbb ügyészek Nemzetközi terrorizmus és illegális migráció című nemzetközi konferenciáján a montenegrói Budvában. ...
Megvitatták a nemzetközi adózás területén bevezetett újabb jogi eszközöket a cambridge-i nemzetközi adójogi konferencián
Dr. Darák Péter, a Kúria elnökének vezetésével 2019. szeptember 13-14-én kéttagú kúriai delegáció vett részt az Adójogi Bírák Nemzetközi Egyesületének éves közgyűlésén és konferenciáján Cambridge-ben, az Egyesült Királyságban. ...
További törvénysértő perek feltárásában működik együtt a Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága
Együttműködik az 1945–1956 közötti időszak törvénysértő pereinek feltárásában a Kúria, a Legfőbb Ügyészség (LÜ) és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB). A szervek közös szándéknyilatkozatot írtak alá 2019. szeptember 17-én, Budapesten, a Kúria dísztermében megrendezett “Törvénysértő perek 1945 után – A kutatás lehetőségei” című tudományos konferncián. Az Emlékezés és emlékeztetés kutatási program résztvevői megerősítették elkötelezettségüket a kutatási programuk folytatására. ...
Vállalkozói szerződéshez kapcsolódó vállalkozói díj és kötbérigény tárgyban hozott döntést a Kúria
Tájékoztató a Kúria Pfv.V.20.947/2019/6. számú egyedi ügyében. A felek között – közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – (al)vállalkozási szerződés jött létre, amelynek lezárásakor a felek a felperesnek mint vállalkozónak járó díj, és az alperes mint megrendelő kötbérigénye tekintetében nem tudtak megegyezni. ...
A Kúria határozata szerint a felülvizsgálati eljárásban hozott végzéssel hatályon kívül helyezett jogerős bírósági ítélet alapján hozott adóhatósági döntés semmis
Tájékoztató a Kúria Kfv.I.35.328/2019/4. számú határozatáról. A felperest a tulajdonában álló ingatlan után az adhatóság építményadó megfizetésére kötelezte. Az elsőfokú bíróság az Alapeljárás ítéletével az alperesi határozatot az elsőfokú határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú adóhatóságot új eljárásra kötelezte. ...
A Kúria szakmai konzultációt és előadást szervezett a választási ügyekben ítélkező táblabíráknak
A Magyar Nemzet napilap 2019. szeptember 13-án arról számolt be, hogy az egységes jogalkalmazás és jogértelmezés elősegítéséért a Kúria az elmúlt napokban szakmai tanácskozást tartott a választási ügyekben ítélkező táblabíráknak. ...
A holland és a magyar legfelsőbb bírósági fórum közötti kétoldalú kapcsolatok elmélyítése
A holland Legfelsőbb Bíróság elnökének meghívására 2019. szeptember 8-10. között Hágában tett hivatalos látogatást egy, a Kúria elnöke által vezetett háromtagú kúriai delegáció. A találkozó célja a két ország legfelsőbb bírósági fóruma közötti kétoldalú szakmai kapcsolatok elmélyítése volt. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENSZAKMAI TESTÜLETEK ÁLLÁSFOGLALÁSAISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK