Aktualitások
Munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.100/2019. számú ügyről, a döntés elvi tartalma: az Mt. 208. § (2) bekezdésének helyes értelmezése szerint, ha a munkavállaló alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét, a feleknek a munkaszerződésben egyértelműen meg kell abban állapodniuk, hogy a munkavállalóra – az általa ellátott munkakör munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozott bizalmi jellege miatt – a vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írják elő. ...
Baleseti kártérítés megfizetése tárgyában hozott döntést a Kúria
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.067/2019. számú ügyről.
A felperes 2008. március 26-án teherautó platójának belsejében a targoncának háttal elhelyezkedve dolgozott, amikor a mögötte épp felrakásra kerülő rakomány ráborult, és fejét, hátát megütötte. A megismételt eljárásban keresetében kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest az őt ért balesettel összefüggésben kialakult vagyoni és nem vagyoni kára, mindezek késedelmi kamata megfizetésére. ...
Jogalap nélküli gazdagodás tárgyában hozott döntést a Kúria illetékes tanácsa
Tájékoztató a Pfv.V.21.675/2019/3. számú egyedi ügyben.
Az I. rendű alperes ingatlanokat adott lízingbe egy perben nem álló gazdasági társaságnak mint lízingbevevőnek. A lízingbevevő az ingatlanokon egyetemi kollégiumot kívánt létesíteni. ...
Tájékoztató a Kúria adatvédelmi ügyben hozott döntésről
A Kúria a Kf.II.37.119/2019. számú ügyben hozott határozatot.
A követelés behajtással üzletszerűen foglalkozó felperes egyedi ügyben végzett adatkezelésének törvényességét, illetve a felperes hozzájáruláson alapuló adatkezeléseit érintő érdekmérlegelési gyakorlatának megfelelőségét vizsgálva hozott marasztaló döntést. ...
Vaskuti András: A fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben kiszabott büntetési tételek esetében a nevelési célon van a hangsúly
A Kúria Büntető Kollégiumának bírája interjút adott az Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézet Növendékügyi Osztálya hivatalos lapjának. ...
A kártalanítás és a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit is vizsgálja idén a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja
A kártalanítás és a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit a büntetés-végrehajtási bírói gyakorlatban, az emberkereskedelem értelmezésével kapcsolatos bírói gyakorlatot és az építésügyi hatósági eljárásokat is megvizsgálják idén a Kúria joggyakorlat elemző csoportjai. ...
Kónya István: A büntetőeljárás szabályai az egyes emberek sorsáról döntést, elégtételadást, végső soron a nemzet nyugalmának biztosítását szolgálják
A tavaly előtt hatályba lépett új büntetőeljárási törvényről írt átfogó tanulmányt a Kúria elnökhelyettese. Dr. Kónya István „A Be. egy éve kúriai szemmel” című írása az Ügyvédek lapja című, a Magyar Ügyvédi Kamara folyóirata 2019. november-decemberi számában jelent meg. ...
Darák Péter: az igazságszolgáltatás előnyére szolgál, ha az eljáró bíró tisztában van a meghozandó döntése társadalmi hatásával
Megvizsgálta a szülői felügyelet és a feltételes szabadságra bocsátás jogintézményeivel kapcsolatos bírósági gyakorlatot a Kúria, az eredményekről a Kúria elnöke szóban tájékoztatta az igazságügyi minisztert, rövidesen írásban is megküldi válaszát – mondta dr. Darák Péter az InfoRádiónak adott interjújában. A legfőbb bírói fórum vezetője az Aréna című műsorban a vizsgálatról szólva kiemelte, konkrét eseteket elemezve nem állapítható meg, hogy a joggyakorlat helytelen irányba haladna, illetve az, hogy mindez közvetlenül a Kúria beavatkozását tenné szükségessé. Az ügyek kapcsán, a kormányzat és az igazságszolgáltatás között folyó szakmai párbeszédet a gördülékeny kommunikáció egy jó példájaként aposztrofálta a Kúria elnöke. ...
Jány Gusztávot olyan bűncselekményekért marasztalták el, amelyeket a tiszt nem követett el
Jány Gusztáv vezérezredes ügyében 1947-ben meghozott népbírósági ítéletről és a második magyar hadsereg parancsnokát felmentő, 1993-ban kihirdetett legfelsőbb bírósági ítéletről írt a Magyar Nemzet 2020. január 11-én. ...
Az egészségkárosodás minősítésénél rögzíteni kell a vizsgált személy egészségi állapotát, a rehabilitáció lehetőségeit és körültekintően kell meghatározni a rehabilitáció lehetséges irányát
A Kúria Kfv.X.37.763/2019/6. számon hozott ítéletet. A határozat rögzíti: A bíróságnak mindig egyedileg, a körülményeket és a szakvéleményt értékelve kell állást foglalnia a perben kirendelt igazságügyi szakértő szakvéleményének aggálytalanságáról. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENSZAKMAI TESTÜLETEK ÁLLÁSFOGLALÁSAISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK