Aktualitások
A Kúria biztosítja az ügyfelek részére a személyes ügyfélfogadást
A Kúria biztosítja az ügyfelek részére a személyes ügyfélfogadást
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31.) Korm. rendelet 26.§-ának hatályon kívül helyezésére tekintettel, a Kúria Ügykezelő Irodája 2020. június 2. napjától a Kúria Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint biztosítja az ügyfelek részére a személyes ügyfélfogadást. ...
A Kúria biztosítja az ügyfelek részére a személyes ügyfélfogadást
Szerződésben biztosított jogosultság gyakorlása nem sérti a jóerkölcsöt
Szerződésben biztosított jogosultság gyakorlása nem sérti a jóerkölcsöt
Tájékoztató a Pfv.V.21.112/2019. ügyben hozott egyedi határozatról.
A felperes az I. rendű alperes tulajdonában álló ingatlanrészt bérelte. A bérelt ingatlanhányadra közöttük adásvételi előszerződés jött létre. Az előszerződésben a felperes hozzájárult ahhoz, hogy az előszerződés fennállása alatt az I. rendű alperes az ingatlanrész tulajdonjogát harmadik személyre ruházza át, azzal, hogy ebben az esetben az előszerződés az új tulajdonos és közötte fog fennállni. ...
Szerződésben biztosított jogosultság gyakorlása nem sérti a jóerkölcsöt
Magas összegű kölcsön felvételéhez biztosításul felajánlott ingatlanok vételi jogával kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria
Magas összegű kölcsön felvételéhez biztosításul felajánlott ingatlanok vételi jogával kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Pfv.V.20.352/2020/12. számú kiemelt ügyben hozott határozatról.
A felperesek több 100 millió forint összegű kölcsönt vettek fel, amelynek biztosítására a hitelező pénzintézet javára – egyebek mellett – vételi (opciós) jogot engedtek a fedezetül felajánlott ingatlanokra. ...
Magas összegű kölcsön felvételéhez biztosításul felajánlott ingatlanok vételi jogával kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria
Ha a fél az elsőfokú eljárásban nem kifogásolta a szakértő kompetenciáját, erre a felülvizsgálati eljárásban már nem hivatkozhat
Ha a fél az elsőfokú eljárásban nem kifogásolta a szakértő kompetenciáját, erre a felülvizsgálati eljárásban már nem hivatkozhat
Tájékoztató a Pfv.V.21.094/2019. ügyben hozott egyedi határozatról.
A bíróság jogerős közbenső ítéletében megállapította, hogy a peres felek között létrejött, majd hatályosult vállalkozási szerződésből eredően az alperes a felperes elmaradt haszonból származó kárának teljes mértékű megtérítésére köteles. ...
Ha a fél az elsőfokú eljárásban nem kifogásolta a szakértő kompetenciáját, erre a felülvizsgálati eljárásban már nem hivatkozhat
Áfa adónemben megállapított adókülönbözet megfizetésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa
Áfa adónemben megállapított adókülönbözet megfizetésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa
Tájékoztató a Kfv.I.35.656/2019/10. számú perben hozott határozatról.
Közigazgatási perben a felperes főszabály szerint csak a megelőző közigazgatási eljárásában már értékelt tényekre, körülményekre hivatkozhat. Ezért nem elégséges indoka a kereseti kérelem elutasításának az, hogy a felperes nem hivatkozott új tényállási elemre, nem csatolt új bizonyítékot. ...
Tovább gomb
Áfa adónemben megállapított adókülönbözet megfizetésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa
Hozzátartozó halála miatt indult, nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában zajlott perben hozott határozatot a Kúria
Hozzátartozó halála miatt indult, nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában zajlott perben hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.644/2019. számú egyedi ügyben hozott határozatról.
A felperesek keresetükben hozzátartozójuk halála miatt az alperest nem vagyoni kártérítés megfizetésére kérték kötelezni arra tekintettel, hogy az alperes keretében dolgozó háziorvos 2011. október 10. és 14. között a hozzátartozójuk mellkasi panaszai megfelelő elemzésének és a szükséges teljes körű vizsgálatok elvégzésének elmulasztása miatt nem ismerte fel az elhunyt szívbetegségének súlyosságát, e mulasztása folytán nem utalta sürgősséggel kardiológushoz, ezáltal csökkentve életbe maradási esélyeit. ...
Hozzátartozó halála miatt indult, nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában zajlott perben hozott határozatot a Kúria
Bérleti díj iránti perben hozott határozatot a Kúria
Bérleti díj iránti perben hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Pfv.V.20.789/2019/5. számú ügyben hozott határozatról.
A felperesi önkormányzat és az alperes között 1995. évben megkötött helyiségbérleti szerződések alapján határozatlan időre szóló bérleti jogviszony jött létre a felperes tulajdonában álló, egymással összefüggő ingatlanokra. ...
Bérleti díj iránti perben hozott határozatot a Kúria
Tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránti perben hozott határozatot a Kúria
Tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránti perben hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Pfv.V.21.437/2018/5. számú ügyben hozott határozatról.
Az alperes mobiltelefon-szolgáltatóként 2017. január 20. napja óta használja a per tárgyát képező Lakossági Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) és egyedi előfizetői szerződéseket. ...
Tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránti perben hozott határozatot a Kúria
A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról
A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról
A Kúria az alábbi idézettel emlékezik meg a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról:
„Országunk ezredéves területének kíméletlen megcsonkítása, testvéreink millióinak fájdalmas elszakítása és minden egyéb tekintetben a kegyetlen békefeltételek égbekiáltó igazságtalansága mélységes gyászba borítják agyongyötört, szegény hazánkat. De nem esünk kétségbe, mert bízva bízunk viharedzett nemzetünk államfenntartó erejében és kultúránk békés fegyvereinek elmaradhatatlan győzelmében. Részt vesz a békés diadal kivívásában nemzeti kultúránk egyik sziklavára: a magyar igazságszolgáltatás is, amely – élén a magyar kir. Kúriával – tántorítatlan törvénytisztelettel és részrehajlatlansággal iparkodik meghódítani a lelkeket.” ...
A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról
Törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatot bírált el a Kúria
Törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatot bírált el a Kúria
A Kúria a Bt.III.1.525/2019/6-os számú 2020. május 19-én meghozott végzésével, az emberölés bűntette miatt Gy. T. terhelt ellen folyamatban lévő büntetőügyben a legfőbb ügyésznek a Fővárosi Törvényszék – P.T. perújítási ügyében hozott – 28.B.1371/2019/2. számú végzése ellen a törvényesség érdekében benyújtott jogorvoslati indítványát elutasította. ...
Törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatot bírált el a Kúria
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENSZAKMAI TESTÜLETEK ÁLLÁSFOGLALÁSAISAJTÓ, KÖZLEMÉNYEK, MÉDIAKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓK, ELÉRHETŐSÉGEKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK