Aktualitások
Az ajánlattevő ajánlatkérővel szembeni kártérítési igényének az uniós joggal összhangban álló eljárásjogi feltételei
Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.421/2018/9. számú ügyben hozott határozatáról.
A felperes által vezetett ajánlattevő konzorciumot az alperes mint ajánlatkérő összeférhetetlenség miatt kizárta a tárgyalásos közbeszerzési eljárásból ...
A hulladékgazdálkodási és a fémkereskedelmi szabályok esetében létezik egy olyan közös halmaz, amelyre mindkét jogterület szabályai irányadóak, de egyik terület engedélyei nem váltják ki a másik terület előírásait
A Kúria Közigazgatási Kollégium a Kfv.I.35.090/2018/8 számú ügyben hozott határozatot.
A döntés elvi tartalma: A hulladékgazdálkodási és a fémkereskedelmi szabályok esetében létezik egy olyan közös halmaz, amelyre mindkét jogterület szabályai irányadóak, de egyik terület engedélyei nem váltják ki a másik terület előírásait ...
Öt joggyakorlat-elemző csoport felállításáról döntött a Kúria elnöke
A jogos védelem gyakorlati kérdéseit, a keresetlevél visszautasítására vezető okokat és a munkaviszonyban felmerülő érvénytelenséget is vizsgálják a Kúria idei joggyakorlat-elemző csoportjai. A szakértői grémiumok felállításáról a Kúria elnöke döntött. ...
Az elévülés megszakítását eredményező felszólítás ismérvei
A felperes többször módosított keresetében 30.600.731 Ft és késedelmi kamata, valamint perköltség megfizetésére kérte kötelezni a II. rendű alperest. ...
Tájékoztató szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése miatti kártérítés tárgyában
A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.005/2018. számú ügyben hozott határozatot. Felperes 1993. október 1-jétől állt szolgálati jogviszonyban az alperesnél. Jogviszonyát az alperes felmentéssel megszüntette arra hivatkozással, hogy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte. ...
Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről
A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.046/2018. számú ügy elvi tartalma: I. Az azonnali hatályú felmondásra okot adó kötelezettségszegés gyanújának felmerülését követően haladéktalanul meg kell kezdeni a körülmények tisztázását. ...
Tájékoztató munkabér és egyéb anyagi juttatás tárgyában hozott döntésről
A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.713/2017. számú ügyben hozott határozatot. A felperes házastársa az alperesnél 2014. januárjától a világosítók vezetője volt. ...
Az ügyvezetői tisztség vagylagosan látható el munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony alapján
A Kúria a Pfv.V.20.024/2018/8. számú egyedi ügyben hozott határozatot.
Az I. rendű alperes egyedüli tagként megalapította a II. r. alperest. Az alapító okirat szerint a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt ...
Hajnal Péter, a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének elnöke, a Kúria tanácselnöke interjút adott a Jogi Fórum online folyóiratnak
A teljes interjú az alábbi linken olvasható: http://www.jogiforum.hu/interju/176 ...
Darák Péter: Minden jogkereső állampolgárnak érdeke, hogy a tapasztalt közigazgatási bírák az új szervezetben dolgozzanak
Jogorvoslati rendszer és a hatáskörök határozzák majd meg alapvetően az új közigazgatási bíróságok arculatát – mondta dr. Darák Péter az Inforádióban 2018. december 18-án. Az Aréna című műsornak adott interjúban a Kúria elnöke kifejtette, az új törvényi szabályozás abba az irányba mutat, hogy egy szervezetileg elkülönült közigazgatási bírósági rendszer magját az eddig a közigazgatási szakágban ítélkező bírák fogják képezni ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENTANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK