Aktualitások
Határozott idejű kormányzati szolgálati viszony megszüntetése tárgyában döntött a Kúria
Tájékoztató a Kúria határozatáról a (Mfv.II.10.160/2019. számú ügyben.
A felperes 2009 januárjában létesített határozott időtartamra közszolgálati jogviszonyt az alperes jogelődjével egy tartósan távollévő köztisztviselő helyettesítésére. Rögzítették azt is, hogy a határozott idő lejártával a közszolgálati jogviszonya megszűnik. Ezt követően hat alkalommal módosították a köztisztviselő (később kormánytisztviselő) kinevezésének határozott időt kikötő rendelkezését azzal, hogy a foglalkoztatására mindig más távollévő kormánytisztviselő helyettesítése miatt került sor ...
A Kúria határozata balesettel okozati összefüggésben álló kár, valamint sérelemdíj megfizetésére irányuló kérelemmel kapcsolatos perben
Tájékoztató a Kúria Pfv.III.21.488/2018. számú elvi ügyében meghozott ítéletéről.
Az alperes a felelősségbiztosítója annak a különleges tűzoltó szerkocsinak, ami 2014. július 7-én lakott területen, megkülönböztető fény- és hangjelzés egyidejű használata mellett, egy többsávos út egyenesen haladó forgalmi sávjában közlekedett. Egy jelzőlámpás kereszteződéshez érve a fényjelző piros jelzése mellett haladt tovább. A kereszteződésben a tűzoltó szerkocsi haladási irányára merőleges úton – mely az adott irányban kétsávos volt – egy személygépkocsi kívánt egyenesen áthaladni a külső sávban. Ennek vezetője észlelte a megkülönböztető fény- és hangjelzést és a jelzőlámpa zöld jelzése ellenére nem indult el, a tűzoltó szerkocsi áthaladására várakozott ...
Kormánytisztviselői döntőbizottság határozatának felülvizsgálata tárgyában hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.513/2018. számú ügyről.
A döntés elvi tartalma:a munkakör betölthetősége és a munkakör megfelelősége nem azonos fogalmak, így amennyiben a munkáltató egyoldalú kinevezés-módosítással a felperes munkakörét megváltoztatja, a munkaköri leírás és a ténylegesen végzett tevékenység alapján állapítható meg, hogy az új munkakör megfelel-e az állami tisztviselő iskolai végzettségének, szakképzettségének, vagy szakképesítésének, szakmai tapasztalatának [Áttv. 7. § (7) bekezdés] ...
Jogellenes jogviszony megszüntetés jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.036/2019. számú ügyről.
A felperes 2012. július 18-tól állt az alperes alkalmazásában. Munkaviszonyát az alperes 2013. március 18-án felmondással szüntette meg. Az előzményi eljárásban a másodfokú bíróság jogerős közbenső ítéletével a felmondás jogellenességét megállapította. A felperes a keresetében a jogellenes felmondáshoz fűződő jogkövetkezmények alkalmazását, az alperes a kereset elutasítását kérte ...
Összefogás a közélet tisztasága érdekében
A korrupció ellen társadalmi összefogásra van szükség a közélet tisztasága érdekében – hangsúlyozzák Magyarország állami szerveinek vezetői. A Belügyminisztérium, a Kúria, az Állami Számvevőszék, a Legfőbb Ügyészség, az Országos Bírósági Hivatal, a Közbeszerzési Hatóság és a Magyar Nemzeti Bank közösen értékelte az elmúlt év korrupcióellenes tevékenységét 2019. december 4-én a budapesti Igazságügyi Palotában. ...
Wlassics Gyula munkásságát méltatta a Kúria elnöke
A közigazgatási perrendtartás hatályba lépése óta felmerült kérdésekre keresték a választ a szakemberek az Országos Bírósági Hivatal (OBH) két napos szakmai konferenciáján 2019. december 3-4-én, Budapesten. A tanácskozás szervezésében a Közigazgatásjogi Eljárásjogi Egyesület is részt vett, a Kúria és a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete is támogatta. ...
SAJTÓMEGHÍVÓ
Jelentős lépéseket tesznek az állami szervek Magyarországon a közélet tisztasága és az átláthatóság erősítése érdekében. Az Állami Számvevőszék, a Belügyminisztérium, a Közbeszerzési Hatóság, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Nemzeti Bank és az Országos Bírósági Hivatal vezetői hagyományosan közösen értékelik intézményeik éves korrupcióellenes tevékenységét 2019. december 4-én, a Kúrián. ...
A Kúria újszülött egészségkárosodása miatti kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot
Tájékoztató a Kúria Pfv.III.20.964/2018. számú ügyben hozott határozatáról.
A felperesek keresetükben az alperest vagyoni és nem vagyoni káraik megtérítésére kérte kötelezni arra tekintettel, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi XLIV. törvény 77.§ (3) bekezdésében megfogalmazott elvárható gondosságnak és a szakmai szabályoknak nem megfelelő ellátással okozati összefüggésben keletkezett az újszülött egészségkárosodása. ...
Jogi eszmecserével folytatódott a szakmai párbeszéd az Alkotmánybíróság és a Kúria között
Tudományos eszmecserével folytatódott az Alkotmánybíróság (AB) és a Kúria szakmai műhelybeszélgetés sorozata a taláros testület székházában, 2019. november 27-én. Az eseményen részt vett dr. Sulyok Tamás az Alkotmánybíróság elnöke, dr. Darák Péter a Kúria elnöke, kúriai bírák, valamint tanácsadók mindkét bírói fórumról. ...
A budapesti West Balkán szórakozóhelyen történ tragédia kapcsán hozott közbenső ítéletet a Kúria
Tájékoztató a Kúria Pfv.III.21.266/2018. számú elvi ügyében meghozott közbenső ítéletéről. Az I. rendű alperes ügyvezetője volt annak a gazdasági társaságnak, amely 2011. január 15-én bérbe adta az egyik budapesti szórakozóhelyet egy aznap éjszaka kezdődő, másnap reggelig tartó zenés-táncos rendezvény lebonyolításához. A rendezvény megkezdése után a második emeleten kialakított ruhatár előtt a folyosón és a lépcsőn tumultus alakult ki. Az összetorlódott tömegben fulladás következtében három személy életét vesztette. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENSZAKMAI TESTÜLETEK ÁLLÁSFOGLALÁSAISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK