Aktualitások
Fontos ismeretek és gyakorlati tapasztalatok az új könyvtári rendszer alkalmazásának területén
Az új bírósági könyvtári rendszer alkalmazásáról képeztek bírósági könyvtárosokat a Magyar Igazságügyi Akadémián (MIA) 2017. október 17-én. A szakmai továbbképzési napon a Corvina Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer (IKR) érintő legfontosabb folyamatban lévő feladatokról, fejlesztésekről és a verzióváltás elért eredményeiről tájékozódhattak a résztvevők. A középpontban azok az újítások álltak, amelyeket ebben az évben vezettek be a Corvina IKR-be. ...
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.I.35.760/2016/6. számú ügyben, az adóbírság kizárólag a jogalkotó elhatározásán nyugszik, így a törvényi határidő letelte után az adóhatóságnak nincs lehetősége ezen szankció alkalmazására
Az áfa adónemben bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés jegyzőkönyvét 2014. október 17-én kézbesítették a felperesnek. Az elsőfokú adóhatóság a 2015. május 11-én hozott határozatot. A jogerős ítélet valamennyi kereseti előadás tekintetében elutasította a felperes keretét. Egyebek mellett megállapította, hogy az elsőfokú határozat kiadmányozására valóban az Art. 128.§ (1) bekezdés szerinti határidőn túl került sor. Ez a határidő azonban nem jogvesztő, az adóhatóság ezen határidőn túl is jogosult a határozat meghozatalára. ...
Tájékoztató a Kfv.I.35.752/2016/9. számú ügyben, az ügyletek valódiságának elve kapcsán nem csak a jogági megfelelés, hanem a társaság belső rendje is vizsgálandó
Az osztalék nem fizetésében való megállapodás lehet a társaság legfőbb szerve évközi döntése. A felperes Egyik Tagja energia igényeinek kizárólagos kiszolgálására jött létre. Tagjainak száma a 2013. évre kettőre csökkent. ...
„Jogérző nép még el nem veszett…” – Konferencia Deák Ferencről Zalaegerszegen
Zalaegerszegi jubileumi ünnepségeken vett rész dr. Darák Péter a Kúria elnöke. Az alábbiakban a Zalaegerszegi Törvényszék közleményét olvashatják. ...
Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.824/2016. számú, közigazgatási határozat felülvizsgálata, joghatóság tárgyában hozott határozatról
A magyarországi székhelyű, de németországi fiókteleppel is rendelkező felperes, mint munkáltató és D.E., mint munkavállaló 2012. augusztus 19-én 2012. szeptember 1-jei hatállyal határozatlan időre szóló munkaviszonyt létesítettek egymással csomagoló munkakörre, németországi munkavégzési hellyel ...
Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.350/2017. számú, keresetindítási határidő tárgyában hozott határozatról
Az alperes a felperes 2006. október 9-étől határozatlan időre fennálló munkaviszonyát 2016. július 15-ei keltezésű intézkedésével felmondta a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 66. § (2) bekezdés első fordulata alapján ...
A Kúria Teljes Ülése: Felkészülés a megváltozott befogadási eljárási szabályok alkalmazására
Befogadási eljárási szabályok alkalmazásáról és az Info törvény módosításáról is meghallgathattak előadásokat a legfelsőbb bírói fórum bírái a Kúria Teljes Ülésén 2017. október 16-án ...
A Kúria elnöke és az osztrák főbíró részvétele a XXIII. Pannon Jogász Symposionon
„A pénz és tőkemozgás, a pénzpiac és a gazdaság időszerű jogi kérdései a Pannon térségben” témakört vitatták meg jogászok és jogtudósok 2017. szeptember 28-30. között Zalakaroson. A neves magyar, osztrák és szlovén előadókat, továbbá a hazai jogászság jeles képviselőit felvonultató nemzetközi konferenciát a Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete rendezte. ...
Tájékoztató a Kfv. I.35.008/2017/6. számú ügyről, az adóhatósági irat személyes kézbesítésekor az átvétel megtagadása nem csak kifejezett nyilatkozattal valósulhat meg, hanem a kézbesítési körülmények értékelése alapján ráutaló magatartással is
A felperes 2008-2010 években különböző gazdasági társaságoktól nagy mennyiségben vásárolt cukor- és olajtermékeket. Az adóhatóság valamennyi beszállítói és annak beszállítói cégeinél ellenőrzést végzett. Összefoglaló véleménye szerint valamennyi beszállítói számla hiteltelen, a felek között gazdasági esemény nem történt. ...
Darák Péter: Az emberek problémáira nyitottság kulcsa a jó bírói személyiségnek
A Kúria joggyakorlat egységesítő tevékenységéről és a legfőbb bírói fórum igazságszolgáltatásban betöltött szerepéről beszélt dr. Darák Péter, a RádióOrientnek adott interjújában 2017. október 11-én. A Kúria elnökének ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK