Például 02/20/2018
Például 02/20/2018

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.061/2017. számú ügyről írásbeli figyelmeztetés hatályon kívül helyezése tárgyában

A felperesek hosszabb idő óta az alperessel, illetve annak jogelődjével állnak munkaviszonyban autóbusz-vezető munkakörben. Tagjai a Sz. A. K. Szakszervezetnek. A szakszervezet 2015. szeptember 21-ére ún. fekete pólós demonstrációt hirdetett azon célból, hogy kikényszerítse a M.N.V. Zrt-től a szakszervezetekkel való tárgyalást a három éves bérrendezési program keretében. A demonstrációra történő felhívás a felperesek munkahelyén a hirdetőtáblán megjelent. Az alperes vezérigazgatója 2015.

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.20.044/2017/4. számú egyedi ügyben perújítási kérelem elbírálásával kapcsolatos döntéséről

A perújító felperes az alapperben újítási és találmányi díj iránti igényt érvényesített a volt munkáltatójával, a perújított alperessel szemben. A keresetét – egyebek mellett – arra alapította, hogy újításainak és szolgálati találmányainak hasznosítását a perújított alperes egy külföldi székhelyű társaság előnyös piaci helyzetének fenntartása érdekében mellőzte, és engedélyezte a találmányoknak e társaság általi hasznosítását.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.068/2017/4. számú, munkaerő-kölcsönzés tárgyában született ítéletről

A felperes 2014. március 13-tól állt munkaerő-kölcsönzés céljából, határozatlan idejű munkaviszonyban az alperessel, amely alapján 2014. április 1-jétől a kölcsönvevő budapesti telephelyére került kikölcsönzésre automata gépkezelő munkakörbe. A munkaszerződés mellékletét képező Tájékoztató 3. pontja előírta, hogy a munkavállalót a munkaszerződésben megállapított alapbére, továbbá a kölcsönvevő munkarendjének, a törvényi előírásoknak és a hatályos Kollektív Szerződésnek megfelelően műszakpótlék, valamint a 4.

Oldalak