Beadvány választási ügyekben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

A választási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti ügyekben a polgári perrendtartásban, illetve a közigazgatási perrendtartásban meghatározott elektronikus eljárásra nincs mód. Erre nézve a Kúria a 3/2017. (XI.28.) KMK véleményben határozott.

A Kúria Ügykezelő Irodája 2018. március 3. - május 1. közötti időszakban valamennyi munkaszüneti és ünnepnapon 8.00 - 11.00 óra közötti időtartamban ügyfélfogadást tart, és biztosítja a választási ügyekkel kapcsolatos beadványok átvételét.