Például 01/16/2018
Például 01/16/2018

Tájékoztató a Kúria tárgyaláson kívül meghozott Mfv.II.10.274/2017/6. számú határozatáról méltatlanná válást kimondó felmentés tárgyában

A nyomozó ügyészség 2013. június 24-én a felperest gyanúsítottként hallgatta ki a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 254. § (1) bekezdésébe ütköző gazdálkodó szervezet dolgozójának kötelessége megszegésére irányuló vesztegetés bűntettének gyanúja miatt. A felperes gyanúsítására tekintettel az alperes 2013. július 3-án méltatlansági eljárást rendelt el vele szemben, melynek eredményeként a háromtagú méltatlansági bizottság határozatával megállapította a felperes méltatlanságát a gyanúsításban foglaltakkal indokolva.

A környezetvédelmi jog perspektivikus jogterület

A környezetvédelmi jog aktuális kérdéseit vitatták meg bírák, jogtudósok, egyetemi oktatók és bírósági főtanácsadók 2017. január 11-én a Kúrián. A legfőbb bírói fórum épületének Majláth termében megrendezett kerekasztal-beszélgetésen részt vett többek között dr. Darák Péter, a Kúria elnöke; dr. Szabó Marcell alkotmánybíró; prof. dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó ombudsmanhelyettes; dr. Zlinszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense; az EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület képviselője és a Miskolci Egyetem jogi karának oktatói.

Tájékoztató a Pfv.V.22.430/2017/8. számú egyedi ügyben vállalkozási szerződés teljesítése tárgyában

A felperes mint vállalkozó és az alperes mint megrendelő közötti egyösszegű vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkákat a vállalkozó készre jelentette. A felek az átadás-átvételi eljárást megkezdték, ezt követően azonban a megrendelő hibalistát nem állított össze, az átvételről, illetve annak megtagadásáról, valamint szavatossági igényeiről nem nyilatkozott. A vállalkozónak az átadás-átvételi eljárás folytatását célzó felhívása is eredménytelen volt.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.886/2016. számú ügyről elmaradt munkabér tárgyában

Az alperes 2009. előtt kezdte meg a tevékenységét Magyarországon, amelynek során különböző jogi problémák merültek fel a működésével összefüggésben. Az alperesnél munkaviszonyban álló M.G. meggyőzte az ázsiai ügyvezetőt, hogy olyan jogtanácsosra van szükségük, és a feladatra a felperest ajánlotta. 2009. nyarán a felek M-án tartottak megbeszélést, ahol a felperes és a házastársa, valamint az ügyvezető és M. G. volt jelen. Ezen a megbeszélésen a munkaviszony főbb tételeit, a rendelkezésre állást, az ellátandó tevékenységet, illetve az ezért járó díjazást is megbeszélték a felek.

Oldalak