Például 06/27/2017
Például 06/27/2017

A közös európai jogalkalmazás mezsgyéjén

A bírósági határozatok kötelező ereje volt a témája annak a nemzetközi konferenciának, amelyen hazánk képviseletében részt vett dr. Darák Péter, a Kúria elnöke is. A június 19. és 21. között megtartott tanácskozáson az Európai Unió Bírósága, az Emberi Jogok Európai Bírósága, valamint a nemzetközi bíróságok joggyakorlatáról is értekeztek a szakemberek.

Budapest, 2017. június 26.

A Kúria Sajtótitkársága

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.066/2017/6. számú jelentős döntésében, felek szerződésére nem irányadó jogszabály alapján jogszabálysértő a viszontkereset elutasítása

A felperes jogelődje és az alperes 2009. október 29-én „vállalkozási keretszerződést” kötöttek a 2010. május 1. és 2010. október 31. közötti Sanghajban tartott világkiállítás Magyar Nemzeti Pavilonjának komplett kivitelezése és üzemeltetése, a hivatalos magyar részvétel kulturális programjainak és a kapcsolódó rendezvényeknek a megszervezése és lebonyolítása, a sajtó és PR-tevékenység ellátása, valamint az EXPO befejezése után az eredeti állapot visszaállítása tekintetében.

Összefoglaló az Mfv.III.10.159/2017/9. számú, öregségi nyugdíjrész megállapítása tárgyú ügyben hozott határozatról

Az elsőfokú társadalombiztosítási szerv a 2016. március 25-én kelt határozatával – a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK Rendelet (Rendelet) 52. cikk (1) bekezdése, a Rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK Rendelet 13. cikke, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. §-a, 20. § (2) bekezdése, 20/A. §-a, 21. § (1), (3) bekezdése, 22. § (1) és (4) bekezdése, valamint a Tny. végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet (Tnyvhr.) 12. § (1) bekezdése alkalmazásával – 2015.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.545/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondások jogellenességének megállapítása tárgyában

Az I. rendű felperes 1977. július 4-étől állt az alperes alkalmazásában, különböző munkakörökben foglalkoztatták. A 2013 augusztus hónapot követően az ügyvezető és a II. rendű felperes mint szállodaigazgató az I. rendű felperest bízták meg a bérelszámolással többletfeladatként, ezért 2013. október 1-jétől a havi fizetése 270.000 forintra módosult. A II. rendű felperes 2000. május 8-án kelt munkaszerződése szerint szállodaportás. 2013. február 20-án kérték fel a szállodaigazgató munkakör betöltésére.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.617/2016. számú ügyről kártérítés megfizetése tárgyában

Az alperes a 2010. február 4-én kötött munkaszerződés alapján gépjárművezető munkakört töltött be az alperesnél. 2013. október 29-én munkavégzési kötelezettségének teljesítése során közlekedési balesetet okozott. A MBX-705 forgalmi rendszámú Renault Magnum típusú gépjármű vezetése közben hajnali 5 óra 27 perckor elaludt, amelynek következtében a németországi A9-es autópálya 157,4 km-es szelvényén az úttestet elhagyta, és a szalagkorlátot átszakítva az árokba sodródott. Az alperesnek volt váltótársa, a sofőrcserét követő másfél óra elteltével aludt el, kb. 120 km-t vezetett a balesetig.

Oldalak