Például 06/30/2017
Például 06/30/2017

Konferencia az Európai Unió közigazgatási szabályairól

„Eljárási jog az Európai Unióban? – A ReNEUAL modell szabályok értékelése, avagy az Európai Unió közigazgatási eljárási kódexe a magyar kutatók szemszögéből” címmel rendezett két napos nemzetközi konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2017. május 25-26-án a felsőoktatási intézmény dísztermében. A tanácskozáson dr. Darák Péter arról beszélt „Bírói tapasztalatok – uniós eljárásjogi vetületek” címet viselő előadásában, hogy a közigazgatást működtető uniós alapelvek mennyire vertek gyökeret a tagállami közjogi bíráskodásban.

III. Wolters Kluwer Jogi Konferencia – Darák Péter: a közigazgatási eljárások megújulása nem jár az eljáró bírák logikájának és az alkalmazott jogértelmezési módszerek radikális megváltozásával.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke „A hatósági eljárás megújítása” címmel tartott plenáris előadást a Wolters Kluwer nemzetközi kiadó és információszolgáltató vállalat konferenciáján 2017. május 23-án Visegrádon. A jogrendszer megújulása - A kodifikáció vívmányai című tanácskozás első napján beszédet mondott dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter és Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke is. A tudományos fórumon a Kúria új Ptk. Tanácsadói Testülete is beszámolt a szervezet tapasztalatairól és eredményeiről. Dr. Menyhárd Attila, dr. Kemenes István, dr. Fézer Tamás és dr.

Tájékoztató a Kfv.VI.37.028/2017. számú egyedi ügyben hozott döntésről, a szülők és a kiskorú gyermek közötti érdekellentét vizsgálata az építésügyi eljárásban

Perbeli ügyben II. és III. rendű felperesként eljáró szülők engedély nélkül  zártkerti övezetben a megengedettnél hatszor nagyobb és részben lakó funkciójú házat építettek, amely összesen három telket érintett, benne a szülők közös kiskorú gyermeke tulajdonában állót is. A hatóság a szülőket bontásra kötelezte, mely határozatot perrel támadtak.

A Kúria Teljes Ülése – Amicus Curiae emlékérem az osztrák Legfelsőbb Bíróság elnökének

Teljes Ülést tartott a legfelsőbb bírói fórum 2017. május 22-én a Kúria dísztermében. A tanácskozás résztvevőit dr. Darák Péter köszöntötte. A Kúria elnöke a 2016-os évről tartott részletes beszámolót. Darák Péter a Kúriára érkezett ügyek magasabb száma miatt nehéz évnek nevezte a tavalyit, de kiemelte, hogy a bíróság nagy többségében a kitűzött határidőn belül fejezte be az ügyeket. Darák Péter ismertette a Kúrián folyó jogegységi tevékenységet.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.563/2016. számú ügyről jogorvoslathoz való jog tárgyában

A Magyar Köztársaság Kormánya és az alperes igazgatótanácsa az alperes jogállásáról megállapodást kötött, melynek kihirdetéséről a 2014. április 12-éig hatályban volt 90/1996. (VI.21.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) szólt. Ennek 1. és 2. pontja rögzítette, hogy az alperes politikai szervezetektől független, nem-érdekképviseleti, nem-nyereségérdekelt nemzetközi környezetvédelmi szervezetként tevékenykedik. A munkaszerződés szerint a felek 2000. január 7-étől létesítettek munkaviszonyt vezető jogtanácsos munkakörre.

Oldalak