Kvk.V.37.438/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.V.37.438/2014/2.szám

A Kúria a személyesen eljáró  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság  ellen benyújtott kifogás elbírálása folytán indult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta a következő

v é g z é s t:

A Kúria a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (azaz egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A kérelmező 2014. április 1-jén előterjesztett kérelme szerint a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2014. március 28-án elektronikus úton benyújtott kifogása tárgyában az előírt három napon belül nem járt el. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 242.§ (2) bekezdése alapján ezért az NVB soron kívüli eljárás lefolytatására való utasítását, és  annak megállapítását kérte, hogy az NVB – hallgatásával - törvénysértést követett el.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi felülvizsgálatra nem alkalmas.

A Ve. 224.§ (5) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi képviselő nélkül eljáró fél felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231.§ (2) bekezdése értelmében érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Mindezek folytán a Kúria a Ve. 231.§ (2) bekezdése alkalmazásával a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Utal egyben arra, hogy a Kúria hasonló tényállás alapján a kérelmező korábbi kifogásait is érdemi vizsgálat nélkül utasította el (Kvk.II.37.378/2014/3., Kvk.I.37.393/2014/2.).

A Kúria a kérelmezőt - személyes illetékmentesség engedélyezése hiányában - a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján kötelezte a mérsékelt illeték viselésére. Az eljárás illetékének mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése, 58.§ (1) bekezdés f) pontja értelmében rendelkezett. 

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. április 3.

Dr. Lomnici Zoltán sk. a tanács elnöke,
Dr. Kurucz Krisztina sk. előadó bíró,
Dr. Kárpáti Magdolna sk.bíró