Gfv.VII.30.209/2012. számú ügy

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. október 9.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Gfv.VII.30.209/2012. számú ügyben, előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése tárgyában*

 

A Gfv.VII.30.209/2012. szám alatt folyamatban levő ügyben azzal a jogkérdéssel kellett a Kúriának foglalkoznia, hogy a perbeli jogvita eldöntésére van-e magyar bíróságnak joghatósága.

A per alperese egy Németországban székhellyel rendelkező gazdasági társaság. A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. (1997. évi Gt.) hatálya alatt a felperestől hitelt felvevő magyar korlátolt felelősségű társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerzett, de az 1997. évi Gt. 272. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési, közzétételi kötelezettségének nem tett eleget.

A felperes az alperessel szemben ezért e mulasztás jogkövetkezményét tartalmazó 1997. évi Gt. 292. § (3) bekezdésére alapítva vele szemben pert indított és kérte az időközben felszámolás alá került hitelt felvevő társaság, mint ellenőrzött társaság tartozásáért az alperes helytállási kötelezettségének megállapítását.

A felülvizsgálati kérelemmel támadott ítélet az alperest részben marasztaló első fokú bírósági ítéletet részben megváltoztatta, a felperes keresetét teljes terjedelmében elutasította.

A Kúria az Európai Unió Bíróságának vonatkozó joggyakorlata alapján nem látta kétséget kizáróan megállapíthatónak a magyar bíróságok joghatóságát a 44/2001. EK rendelet 5. cikk 1.a) pontja alapján. Szükségesnek tartotta ezért előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését az alábbi kérdésben:

A Tanács 2000. december 22-i 44/2001. EK rendelet 5. cikk 1.a.) pontja szerinti szerződéses igénynek minősül-e az a követelés, amit a közvetlen szerződéses kapcsolatban nem álló felek közül a hitelt nyújtó felperesi gazdasági társaság támaszt a hitelt felvevő gazdasági társaságnak a perbeli időszakban közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező (külföldi honosságú) tagja ellen arra hivatkozással, hogy ez utóbbi társaság az ellenőrzött társaság tartozásaiért helytállni köteles?

Budapest, 2012. október 9.

 

* Az előzetes döntéshozatali eljárás dokumentumai a C-519/12. ügyszámon érhetőek el az Európai Unió Bírósága honlapján.

Az előzetes döntéshozatali eljárás alapját képező felülvizsgálati ügy az Európai Unió Bírósága döntését követően a Gfv.VII.30.319/2013. számon folytatódott tovább.