Aktualitások
Darák Péter: „A Kúrián egy olyan belső műhelyt alakítottunk ki, ami segíthet a bíráknak”
Interjút adott a Kúria elnöke a Mandiner hírportál Precedens című rovatának. A 2019. február 15-én megjelent beszélgetésben dr. Darák Péter beszélt a bírói hivatás rendszerváltást követő változásáról, az új eljárásjogi szabályok újításairól és a Kúrián kialakított szakmai műhely fontosságáról is ...
A Kúria határozatában megállapította üzleti titok megsértése miatt indított perben a közbenső ítélettel kapcsolatos követelményeket
Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.834/2018/4. számú egyedi ügyben hozott határozatáról. A felperesi gazdasági társaság műszaki-gazdasági-szervezési ismeretei (know-how) mint üzleti titka megsértése miatt indított pert, amelyben a bíróság jogerős ítéletével a keresetet elutasította. ...
Az új büntetőeljárási törvény a részleges megalapozatlanság másodfokon történő kiküszöbölésének lehetőségét teljes körben biztosítja
Tájékoztató a Kúria Bhar.III.1.436/2018. számú jelentős ügyben 2019. január 21-én hozott hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezéseket elbíráló végzéséről. ...
A hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezés lehetőségei a törvényben szigorúan meghatározottak, azok köre nem bővíthető
Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.506/2018. számú jelentős ügyben 2019. január 9-én hozott határozatáról: A Kúria a Be. 628. § (1) bekezdés b) pontja alapján tanácsülésen eljárva, a 626. §-ra figyelemmel az 597. § (1) bekezdése alapján a harmadfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése ellen bejelentett fellebbezéseket elutasította. ...
A Kúria határozata tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény tárgyában
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.026/2018. számú jelentős ügyben 2019. január 8-án hozott határozatról: Az 1978. évi IV. törvény 210. §-a szerint a tizenkettedik életévét be nem töltött személyt védekezésre képtelennek kellett tekinteni. A Btk. 197. § (1) bekezdésébe ütköző, a (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette megvalósulása esetén a minősítésnek nem feltétele, hogy az elkövető a cselekményt erőszakkal vagy az élet, testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel kövesse el. Jelentősége annak van, hogy a sértett a cselekmény elkövetésekor még nem töltötte be a tizenkettedik életévét. ...
Tárgyalási regisztráció a Gfv.30212/2018-as számú „devizahiteles” ügyben
A Kúria nyilvános tárgyaláson hirdet határozatot a Gfv.30212/2018-as számú perben. Az ügy tárgya: szerződéses jogviszonyból származó kötelmi per. A határozathirdetés időpontja: 2019. február 19. 10óra30perc, helye: a Kúria díszterme (1055 Budapest, Markó utca 16.). ...
A Kúria illetékügyben hozott döntése: adóssággal terhelt ajándék megszerzése utáni illetékfizetés
Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.249/2018/9. számú ügyben hozott ítéletéről: Az elsőfokú bíróság közigazgatási perben az ajándékozás útján vagyont szerző felperes terhére ajándékozási illetékfizetésről rendelkező határozatok jogszerűségéről döntött. ...
A Kúria adóügyben hozott döntése: hiánypótlás kérdése kisadózó adóalanyiságának megszűnése esetén
Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.193/2018/6-os számú ügyben hozott döntéséről: A kisadózó vállalkozások tételes adóalanyiságú felperesi társaságban a kisadózó tag tagi jogviszonya megszűnt, a vállalkozás tevékenységében más bejelentett kisadózó nem működött közre, és új kisadózó bejelentésére a felperes részéről nem került sor. ...
A Kúria hatályon kívül helyezte a jogerős ítéletet az úgynevezett „azbeszt ügyben”
Tájékoztató a zavaró szomszédjogi áthatással okozott kárfelelősség megállapítása tárgyában a Kúria 2019. február 6-án, a Pfv.I.20.474/2018. számú ügyben hozott döntéséről. ...
Tájékoztató munkaviszony megszüntetés jogellenessége jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről
A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.125/2018. számú ügyben hozott döntést. A felperes 1989. augusztus 14-től állt az alperes, illetve jogelődje alkalmazásában, 2009. októberétől beruházási osztályvezetőként. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENTANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK