Aktualitások
Az új perrendtartási szabályok alkalmazásának tapasztalatai és a munkaügyi ítélkezést érintő kihívások – munkaügyi bírák tanácskoztak a Kúrián
Konferenciát és közgyűlést rendezett a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete 2019. május 7-én, a Kúria Dísztermében. A rendezvényt az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és a Kúria is támogatta ...
A Kúria szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot
Tájékoztató a Mfv.II.10.522/2018/5. számú ügyben hozott határozatról.
A felperes vezető beosztásban állt szolgálati viszonyban az alperessel. A munkáltatót értesítette az ügyészség, hogy az őrizetben lévő felperest gyanúsítottként hallgatták ki emberölés bűntettének kísérlete miatt. Az értesítés alapján a munkáltató szolgálati viszonnyal össze nem függő bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja alapján méltatlansági eljárást indított a felperessel szemben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hszt.) 149/B. § (1) bekezdése alapján ...
A másodfokú bíróság indokolatlan hatályon kívül helyező végzésének hatályon kívül helyezése
Tájékoztató a Kúria Bpkf.I.1.652/2018. számú jelentős ügyben 2019. április 30-án hozott határozatáról ...
Hivatali visszaélést követ el, aki fogvatartottnak jogellenesen telefon SIM-kártyát juttat
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.325/2018. számú jelentős ügyben 2019. április 1-én hozott határozatáról. ...
Embercsempészés nemcsak az államhatár közelében követhető el, hanem bárhol az országban
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.323/2018. számú jelentős ügyben 2019. április 16-án hozott határozatáról. ...
Azonnali hatályú felmondás jogellenessége jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által, 2019. március 27-én, tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.383/2017. számú ügyről. A döntés elvi tartalma : I. A munkavállaló munkahelyén olyan magatartást köteles tanúsítani, amely megfelel az általános elvárásoknak, nem léphet fel munkatársával szemben támadólag, nem használhat vele szemben durva, trágár kifejezéseket [Mt.52. § (1) bekezdés]. II. Nem mentő körülmény, hogy a munkahelyen kizárólag férfiak dolgoznak és az sem, hogy a műhely alapzaja miatt a konfliktust esetleg csak néhány munkavállaló észlelte [Mt. 78. § (1) bekezdés a) pont]. ...
A magyar és a nemzetközi jogszabályok biztosítják, hogy a külföldön teljesített szolgálati idő is beszámítson a hazai nyugellátásba
Az öregségi ellátások megállapításakor a független ellátást a nemzeti jog szabályai alkalmazásával kell meghatározni – erről döntött a Kúria 2019. február 25-én meghozott Kfv.X.38.228/2018/5. számú határozatával. A Kúria határozatát, annak jogi tartalmát és következményeit a Kúria szóvivője ismertette a Kossuth Rádióban 2019. május 9-én. Dr. Madarász Gabriella a „Jó napot Magyarország!” című műsorban kiemelte, a nyugdíj számításakor a külföldön és Magyarországon ledolgozott éveket össze kell számítani. ...
Vállalkozói díj különbözetének visszafizetése, valamint kötbér megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Pfv.V.20.844/2018/11. számú egyedi ügyben. A felperes mint megrendelő és az alperes mint vállalkozó között utólagos tételes elszámolású vállalkozási szerződés jött létre, amelynek teljesítési határidejeit a felek utóbb módosították. Ezzel egyidejűleg megállapodtak, hogy a módosított határidők hiánytalan teljesítése esetén ún. egyösszegű átalánydíjas elszámolásra térnek át, amelynél irányadó vállalkozói díjakat is rögzítették.t a Kúria a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvény megalkotásának 150. évfordulója tiszteletére 2019. április 24-én, az Országház Felsőházi termében. A jogszabály két legjelentősebb vívmánya az igazságszolgáltatás és a közigazgatás szétválasztása, valamint a bírói függetlenség deklarálása volt - mondta Bódiné dr. Beliznai Kinga az InfoRádióban ...
A munkáltatói döntésen alapuló illetményrész nem minősülhet a munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalásának
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.512/2018-as számú döntéséről. Az I. rendű felperes középfokú besorolású munkakörben állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperesnél. ...
Közalkalmazott illetményrész besorolása tárgyában hozott döntést a Kúria
Tájékoztató a Kúria Mfv.II. 10.464/2018 számú ügyben hozott határozatáról. Ha a munkáltató a közalkalmazott minősítését előíró jogszabályi kötelezettségét elmulasztotta, nem hivatkozhat alappal arra, hogy a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész besorolási okiratban történő megállapítása előtt a közalkalmazott nem felelt meg a garantált összegnél magasabb összegű illetmény megállapítása feltételének ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENTANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK