Aktualitások
További 1956 utáni megtorló ítéletek törvényi semmisségét igazolta a Kúria
Ebben az évben további, az 1956-os forradalomban és szabadságharcban részvételt megtorló elítélések törvényi semmiségét igazolta a Kúria, az úgynevezett „semmiségi ügyek” elbírálása tovább folytatódik. A 2000. évi CXXX. törvényt módosító 2016. évi LVI. törvény adott lehetőséget arra, hogy a Legfőbb Ügyész a Kúria eljárását indítványozza a semmisségi igazolás kiadása iránt. ...
Népszavazási kérdést hitelesített a Kúria
Tájékoztató a Kúria Knk.VII.37.857/2019. számú népszavazási ügyben meghozott döntéséről: A Kúria 2019. október 21. napján megváltoztatta a Nemzeti Választási Bizottság 177/2019. számú határozatát és az alábbi kérdést hitelesítette:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy 2023. január 1-ig a 38086/78 helyrajzi számú Kvassay Jenő út, Ráckevei-Soroksági Dunaág, Duna folyam, MÁV Kelenföld-Keleti pályaudvar vasútvonal által határolt területre atlétikai stadion ne épüljön?” ...
Közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.006/2019. számú ügyről.
A döntés elvi tartalma: közalkalmazotti jogviszony a törvény eltérő rendelkezése hiányában helyettesítés céljából vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására létesíthető határozott időre szóló kinevezéssel. ...
A felülvizsgálati kérelem befogadás megengedhetőségével kapcsolatos feltételeknek a Kp-ban nem szereplő elemmel való kiegészítése nem jogértelmezés, hanem bírói jogalkotás lenne
Tájékoztató a Kúria Kfv.I.35.582/2019/2. számú ügyben hozott döntéséről.
Az elsőfokú adóhatóság, a 2015. 07. 01-2016. 06. 30. közötti időszakra folytatta le valamennyi adónemben a felperes bevallásainak utólagos ellenőrzését; ennek során egyebek mellett vizsgálták a felperes transzferár nyilvántartását. ...
Bérleti szerződésből származó követelések iránti perben hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Pfv.V.20.548/2019. számú, a régi Pp. 386/A.-386/N. §-ában szabályozott kiemelt jelenőségű egyedi ügyről.
A peres felek 2004 áprilisában bérleti szerződést kötöttek több helyrajzi szám alatt található ingatlan és ingatlanrész összefüggő területként történő bérbevételére autószalon felépítése és működtetése céljából. A szerződés létrejöttének feltétele volt a tulajdonosi jóváhagyás beszerzése tekintettel arra, hogy a bérleti szerződés értelmében a bérlő az általa felépített épületen tulajdonjogot, míg az épület használatához szükséges földterületen földhasználati jogot szerez. ...
Tanulmányi szerződések és versenytilalmi megállapodások – a joggyakorlat-elemző csoport munkájáról számolt be a Napi.hu
A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja a versenytilalmi megállapodásokkal és a tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos gyakorlatot vizsgálta, egyúttal törvénymódosítást is javasolt a szakértői grémium - derült ki dr. Mészárosné Szabó Zsuzsanna, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának bírója előadásából a Napi.hu által szervezett HR-vezetők Országos Konferenciája 2019 eseményen. ...
Erkölcs és jog konferencia – videón is megtekinthetőek az előadások
Erkölcs és jog viszonyrendszere volt a témája annak a szakmai konferenciának, amelyet 2019. október 2-án rendezett a Kúria.
Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke számos neves előadót kért fel, hogy mondják el véleményüket arról, hogy miként látják, miben érhető tetten a jog erkölcsi alapállása. ...
A gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősségének kérdéseiről és az élettársi kapcsolat fogalmi elemeiről tanácskoztak jogegységi csoportok a Kúrián
Érdekes és kihívást jelentő jogterületekről tanácskoztak polgári jogi bírák, szakemberek, kutatók és egyetemi oktatók 2019. október 11-én a Kúrián. Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) joggyakorlatát figyelő jogegységi csoportok negyedik tematikus konferenciáját rendezték meg a Kúria Dísztermében. A tanácskozás fő témái az alanyváltozás lehetősége a gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősségének megállapítása iránt indított perekben és az élettársi kapcsolat fogalmi elemei voltak. ...
A polgári perrendtartástól a saját közigazgatási perrendtartásig – A Kúria elnökének előadása Regensburgban
Regensburgi nemzetközi hallgatói szemináriumon tartott előadást a Kúria elnöke. Dr. Darák Péter a Müncheni Kelet-Európai Jogi Intézet és a Regensburgi Egyetem meghívására 2019. október 9-11. között látogatott a bajorországi városba. A tudományos programot a fent említett intézet és egyetem, valamint ukrán és kazah partnerintézmény együttműködésével rendezték meg. ...
A jog az erkölcs nélkül kiüresedik – Darák Péter és Sulyok Tamás közösen adott interjút a Karc FM-nek
Interjút adott a Kúria elnöke és az Alkotmánybíróság vezetője a Karc FM rádiónak. Dr. Darák Péter és Dr. Sulyok Tamás a Bírósági Akták című jogi magazinműsornak nyilatkozott 2019. október 13-án. A beszélgetés apropója, hogy „Erkölcs és Jog” címen rendezett szakmai konferenciát a legfőbb bírói fórum. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENSZAKMAI TESTÜLETEK ÁLLÁSFOGLALÁSAISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK