Rólunk

A Kúria elnöke 2021. július 1-jén hozta létre a Werbőczy István Országbírói Kutatóintézetet, amely a Kúria keretein belül főosztályként működik. Elsődleges feladataként a Kutatóintézet közreműködik a jogalkalmazás színvonalának továbbfejlesztésében, valamint tevékenységével hozzájárul a Kúria egységes ítélkezésének kialakításához, az ítéletek megalapozottságának és elismertségének javításához, a jogtudomány és a jogalkalmazás közötti együttműködés megerősítéséhez. A 2012 óta működő főtanácsadói kar tevékenységét is a Kutatóintézet foglalja intézményes keretek közé.

A Kutatóintézet fő stratégiai céljai:

  • egyéni és csoportos, alap- és alkalmazott kutatási tevékenység folytatása,
  • elemzések végzése,
  • bekapcsolódás nemzetközi kutatási együttműködésekbe,
  • önálló nemzetközi kutatások folytatása.

Emellett törekszik a hazai egyetemek állam- és jogtudományi karaival, a jogi profilú kutatóintézetekkel és kutatóműhelyekkel való együttműködés kialakítására, illetve fejlesztésére.

A Kutatóintézet kutatásokat folytat és elemzéseket végez a magyar igazságszolgáltatás történetéhez, alkotmányos rendeltetéséhez és a bírói függetlenség jogtörténeti és aktuális alapkérdéseihez kapcsolódóan, szervezi a kutatásban közreműködő szervezetek és személyek munkáját, értékeli az elért eredményeket.

A Kutatóintézet a célkitűzésekhez kapcsolódó hazai és nemzetközi konferenciákat, szakmai tanácskozásoknak, workshopokat szervez.