Kvk.III.37.444/2018/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
végzése

Az ügy száma:     Kvk.III.37.444/2018/2.

A tanács tagjai:     dr. Kovács András a tanács elnöke
dr. Sperka Kálmán előadó bíró
dr. Fekete Ildikó bíró
   
A kérelmező:     (...) – személyesen eljáró –
   
A per tárgya:     választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező
   
A felülvizsgálni kért jogerős határozat:    Nemzeti Választási Bizottság 656/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 1000 (ezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat szempontjából lényeges tényállás és az NVB határozatának releváns része

[1] Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján hozott 42/2018. számú határozatában megállapította, hogy (...) független jelölt a Pest Megye 10. számú országgyűlési egyéni választókerületben az ajánlások gyűjtése érdekében igényelt és átvett 90 ajánlóív egyikét sem adta vissza a rendelkezésre álló határidőn belül az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére. A kérelmezőt ezért 900.000.- forint összegű bírság megfizetésére kötelezte.

[2] A kérelmező fellebbezése folytán eljárt Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2018. március 31. napján kelt 656/2018. számú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta.

A felülvizsgálati kérelem

[3] A személyesen eljáró kérelmező az NVB határozatával szemben 2018. április 9. napján postára adottan jogszabályi hivatkozást nem tartalmazó felülvizsgálati kérelmet nyújtott be.

A Kúria döntése és jogi indokai

[4] A kérelmező felülvizsgálati kérelmének érdemi elbírálásra nincs lehetőség.

[5] A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[6] A Ve. 223. § (3) és 224. § (2) bekezdése értelmében bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen, annak meghozatalától számított 3 napon belül.

[7] A kérelmező felülvizsgálati kérelmét jogi képviselő nélkül, elkésetten és jogszabálysértésre hivatkozás nélkül terjesztette elő, ezért annak érdemi elbírálására nem volt lehetőség.

[8] Mindezek folytán a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
Záró rész

[9] A Kúria felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 124. § (5) bekezdésének megfelelően – tekintettel Ve. 229.§ (2) bekezdése folytán alkalmazandó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokról szóló 2005. évi XVII. törvény 1. § (2) bekezdésére – tárgyaláson kívül bírálta el.

[10] A Kúria az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 45/A. § (5) bekezdése, az 58. § (1) bekezdés b) pontja, és a 62. § (1) bekezdés s) pontja szerint megállapított mérsékelt összegű felülvizsgálati eljárási illeték viselésére a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 35. § (1) bekezdése és 157. § (7) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 102. § (1) bekezdése és 83. § (1) bekezdése alkalmazásával a kérelmezőt kötelezte.

[11] A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. április 13.

Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke, Dr. Sperka Kálmán s.k. előadó bíró, Dr. Fekete Ildikó s.k. bíró