Tárgyalási regisztráció a Gfv.30212/2018-as számú „devizahiteles” ügyben

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. február 12.

A Kúria nyilvános tárgyaláson hirdet határozatot a Gfv.30212/2018-as számú perben. Az ügy tárgya: szerződéses jogviszonyból származó kötelmi per. A határozathirdetés időpontja: 2019. február 19. 10óra30perc, helye: a Kúria díszterme (1055 Budapest, Markó utca 16.).

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 134.§ (2) bekezdése alapján, a terem befogadóképessége miatt a hallgatóság létszáma legfeljebb 100 fő, melyre figyelemmel a tárgyaláson hallgatóságként való részvétel regisztrációhoz kötött.

Kérjük, hogy hallgatóságként való részvételi szándékát neve és személyazonosító okmánya számának, a sajtó képviselője esetén a sajtóorgánum nevének megadásával 2019. február 18. 12:00 óráig jelezni szíveskedjék a sajtoregisztracio@kuria.birosag.hu e-mail címen. A kérelmek a levelek beérkezési sorrendjében kerülnek elbírálásra.

A hallgatóságként való részvételhez szükséges személyes adatok kezeléséről a Kúria honlapján (www.kuria-birosag.hu) közzétett Adatkezelési Tájékoztató I. – VII. fejezete, valamint VIII.4. pontja részletes információkat tartalmaz.

A zökkenőmentes beléptetés érdekében a tárgyalás megkezdése előtt egy órával szíveskedjenek megérkezni a Kúria főbejáratához (1055 Budapest, Markó utca 16.).

További információ érdekében a Kúria Sajtótitkárságához fordulhat: (+36-1) 268-4619.

Budapest, 2019. február 12.

A Kúria Sajtótitkársága