Például 03/23/2019
Például 03/23/2019

A hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezés lehetőségei a törvényben szigorúan meghatározottak, azok köre nem bővíthető

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.506/2018. számú jelentős ügyben 2019. január 9-én hozott határozatáról: A Kúria a Be. 628. § (1) bekezdés b) pontja alapján tanácsülésen eljárva, a 626. §-ra figyelemmel az 597. § (1) bekezdése alapján a harmadfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése ellen bejelentett fellebbezéseket elutasította.

A Kúria határozata tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény tárgyában

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1023/2018. számú jelentős ügyben 2019. január 8-án hozott határozatról: Az 1978. évi IV. törvény 210. §-a szerint a tizenkettedik életévét be nem töltött személyt védekezésre képtelennek kellett tekinteni. A Btk. 197. § (1) bekezdésébe ütköző, a (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette megvalósulása esetén a minősítésnek nem feltétele, hogy az elkövető a cselekményt erőszakkal vagy az élet, testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel kövesse el.

Tárgyalási regisztráció a Gfv.30212/2018-as számú „devizahiteles” ügyben

A Kúria nyilvános tárgyaláson hirdet határozatot a Gfv.30212/2018-as számú perben. Az ügy tárgya: szerződéses jogviszonyból származó kötelmi per. A határozathirdetés időpontja: 2019. február 19. 10óra30perc, helye: a Kúria díszterme (1055 Budapest, Markó utca 16.).

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 134.§ (2) bekezdése alapján, a terem befogadóképessége miatt a hallgatóság létszáma legfeljebb 100 fő, melyre figyelemmel a tárgyaláson hallgatóságként való részvétel regisztrációhoz kötött.

A Kúria illetékügyben hozott döntése: adóssággal terhelt ajándék megszerzése utáni illetékfizetés

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.249/2018/9. számú ügyben hozott ítéletéről: Az elsőfokú bíróság közigazgatási perben az ajándékozás útján vagyont szerző felperes terhére ajándékozási illetékfizetésről rendelkező határozatok jogszerűségéről döntött. 

Oldalak