Például 06/25/2019
Például 06/25/2019

A Kúria határozatot hozott munkahelyi baleset és kártérítése tárgyában

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa  által 2019. február 27-én tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.291/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma:
I. A munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartása a baleset bekövetkezésénél nem állapítható meg, ha a munkáltató nem tett eleget az egészséges és biztonságos munkavégzés biztosítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Azonnali hatályú felmondás jogellenességének jogkövetkezményei és kártérítés tárgyában döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2019. március 13-án tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.271/2018. számú ügyről.  A döntés elvi tartalma    : a munkavállalók által az Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontjára alapított azonnali hatályú felmondás nem jogszerű, ha a munkaviszony fenntartását munkavállalói oldalon ellehetetlenítő, a bizalomvesztést részükről objektíven megalapozó magatartás, körülmény a munkáltató oldalán nem állapítható meg [Mt. 78.  (1) bekezdés b) pontja].

A Kúria munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeinek tárgyában hozott határozatot

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2019. február 13-án tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.261/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma    : a munkavállalónak a párkapcsolatára vonatkozó adat védelméhez, illetve a magánélethez való jog személyiségi joga, így tőle erre nézve csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyhez fűződő jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.

Munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria M. I.-es tanácsa

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2019. február 27-én tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.260/2018. számú ügyről.A döntés elvi tartalma    : a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő 6 hónapon belüli ismételt létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges. Ez megvalósul azáltal, ha a munkáltató éves keret-, és támogatási szerződéssel, bizonytalan finanszírozási feltételek mellett működik. A munkavállaló azonban ekkor is bizonyíthatja jogos érdekeinek csorbítását [Mt. 192. § (4) bekezdés, Pp. 164. §].

A Kúria földforgalmi ügyben a haszonbérlet 20 éves időtartama, és a helyben lakó szomszéd minőség kérdését érintően döntött

A Kúria földforgalmi ügyben az előhaszonbérleti jogosultság fennállását vizsgálta a Kfv.II.37.177/2018/10. számú ügyen.
A 2013. évi CXXII. törvény 44.§ (1) bekezdését értelmezve megállapította, hogy a korábbi haszonbérlő haszonbérleti jogviszonya nem szűnt meg pusztán amiatt, mert több haszonbérleti szerződéssel 20 évnél hosszabb ideig folyamatosan bérelte az adott területet. A 20 éves időkorlát haszonbérleti szerződésenként értendő.

Oldalak