Például 02/19/2019
Például 02/19/2019

Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.046/2018. számú ügy elvi tartalma:
I. Az azonnali hatályú felmondásra okot adó kötelezettségszegés gyanújának felmerülését követően haladéktalanul meg kell kezdeni a körülmények tisztázását.
II. A munkáltató eleget tesz ezen kötelezettségének, amennyiben a gyanú felmerültét követően azonnal elrendeli a vizsgálat lefolytatását, de csak annak eredménye ismeretében, utóbb hozza meg a jogviszonyt megszüntető döntést [Mt. 78. § (1)-(2) bekezdés].

Oldalak