Például 09/21/2019
Például 09/21/2019

Vállalkozási szerződésből eredő elszámolás tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.21.116/2018/7. számú egyedi ügyben.

A felperes mint vállalkozó és az alperes mint megrendelő között építési vállalkozási szerződés jött létre. A felek megállapodása többször módosult és írásban csak a nyilatkozataik egy része került rögzítésre. A szerződés megszűnése után a felek között elszámolási vita keletkezett.

A felperes vállalkozói díj megfizetésére kérte kötelezni az alperest, aki különböző jogcímen beszámítási igényeket érvényesített a felperessel szemben.

Személyes adatok védelme iránt indult ügyben hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.954/2018 számú ügyben hozott határozatáról.
 
A felperes keresetében adatvédelmi felvilágosítás keretében a róla tárolt adatok másolatának kiadására kérte kötelezni az alperest, és amennyiben azok személyes adatok, kérte megállapítani az adatkezelés jogellenességét és az adatok törlésének elrendelését.

Oldalak