Sajtó

Tájékoztató a 2023. november 2-án meghozott Bhar.II.756/2023/19. számú ítéletről

A Budaházy György és társai ellen folyamatban volt ügyben a Fővárosi Ítélőtábla – az elsőfokú felmentő rendelkezéseket megváltoztatva – a IV., VII. és VIII. rendű vádlottak bűnösségét kimondta 1 rendbeli, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 322. § (1) bekezdés b) pontjába ütköző és a (2) bekezdés b) pontja szerint minősülő bűnsegédként elkövetett kifosztás bűntettében is.

A Kúria a 2023. október 24-én tárgyaláson kihirdetett ítéletével a Pécsi Törvényszék 2.K.700.067/2023/8. számú ítéletét hatályában fenntartotta.

Az alperes Somogy Vármegyei Kormányhivatal a felperes Balaton partra tervezett üdülőépület építésének engedélyezése iránti kérelmét elutasította. A felperes keresetében az alperes határozatának megsemmisítését kérte, amit az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével elutasított. A felperesnek a jogerős ítélet ellen előterjesztett felülvizsgálati kérelmét a Kúria befogadta.

Magyar-Német Közigazgatási Legfelsőbb Bírósági szeminárium a Kúrián

2023. október 18-19-én immár ötödik alkalommal került sor a német Szövetségi Közigazgatási Bíróság és a Kúria hagyományos, kétévente váltakozó helyszínekkel megrendezett bírói szemináriumára. Idén dr. Varga Zs. András, a Kúria elnökének meghívására érkezett Budapestre dr. Andreas Korbmacher, a német közigazgatási legfelsőbb bírósági fórum elnöke és delegációja.

Tájékoztató a Kúria Gfv.VI.30.204/2023. számú, közérdeklődésre számot tartó ügyben kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásról

A Kúria előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett az Európai Unió Bíróságánál, az EUB C-705/21. és C-520/21. számú ítéleteit követően az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő kikötés tisztességtelensége miatt érvénytelennek minősített, a DH törvények hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződések (lízingszerződések) ügyében követendő joggyakorlatának továbbfejlesztése érdekében. Az eljárás célja az uniós joggal összhangban álló elszámolás elveinek tisztázása is.