Például 09/30/2023
Például 09/30/2023

Szerződések semmisségének megállapítása iránt indított perben a Legfelsőbb Bíróság 2003. szeptember 22. napján kihirdetett rész- és közbenső ítéletének indokolása (LÜ-ÁPV.RT)

Az állami vállalatok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. tv. (Átv.) 21.§-a (2) bekezdésének az 1990. szeptember 18-ától hatályos szövegezése szerint az átalakuló vállalat vagyonmérlegében szereplő belterületi föld értékének megfelelő üzletrész (részvény) a föld fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg. Az I.r. alperes jogelődje (a továbbiakban I.r. alperes) a "megfelelő" szót akként értelmezte, hogy az önkormányzatnak csak az arányos, a vállalati kötelezettségekkel csökkentett belterületi földértéknek megfelelő üzletrész, részvény adható ki.

A Legfelsőbb Bíróság K.B.K. felperesnek a S. M. Területi Államháztartási Hivatal alperes ellen jövedelempótlék iránti igényt elbíráló közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perben 2003. június hó 25. napján kihirdetett ítélete

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának

ítélete

A Magyar Köztársaság nevében!

 

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága K.B.K. felperesnek a S. M. Területi Államháztartási Hivatal alperes ellen jövedelempótlék tárgyában hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított perében az elsőfokú bíróság ítélete ellen az alperes részéről benyújtott felülvizsgálati kérelem elbírálása során a 2003. évi június hó 25. napján megtartott nyilvános tárgyaláson a következo ítéletet hozta:

Oldalak