Sajtó

Közlemény a Kúria Gfv.X.30.111/2011/9. számú Hajdú-BÉT ügyben hozott határozatáról

A HAJDÚ-BÉT Baromfitermelő és Értékesítő Részvénytársaság „felszámolás alatt” adós felszámolási eljárásában egy hitelező kifogásolta a felszámoló tevékenységét egy másik hitelező (bank) zálogjoggal biztosított követelésének nyilvántartásba vétele és kielégítése tekintetében, valamint erre hivatkozással a felszámoló felmentése iránti kérelmet is előterjesztett.
 

Dr. Darák Péterrel készült MTI nyitó nagy interjú

Kúria - Darák Péter: az átalakuló feladat- és hatáskörökhöz igazodnak a változások

Budapest, 2012. január 15., vasárnap (MTI) - Darák Péter a Kúria elnöki posztjára történő jelölését az új alaptörvény és az igazságszolgáltatásra vonatkozó sarkalatos törvények ismeretében vállalta el, mert szakmai meggyőződése, hogy ez a szabályozás megteremti az eddiginél hatékonyabb, magasabb színvonalú szakmai munka feltételeit, ugyanakkor az új struktúra megfelel az európai, jogállami követelményeknek.

Tájékoztató a Budapesti Rendőr-főkapitányság felperesnek Toroczkai László alperes ellen kártérítési iránti perében a Kúria 2012. január 11. napján hozott döntéséről

A felperes keresetében 9.950.453 forint kártérítés  és járulékai megfizetésére kérte kötelezni az alperest a 2006. szeptember 18-án a Szabadság téren megtartott tömeggyűlés során a rendőrség felszerelésében, eszközeiben bekövetkezett és a rendőrök túlmunkája díjazásaként felmerült károk miatt. Érvelése szerint az alperes a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (Gytv.) hatálya alá tartozó tömeggyűlés szervezője volt, ezért a Gytv. 13.§ (1) bekezdése és a Ptk. 339.§ (1) bekezdése szerint kártérítési felelősséggel tartozik a tüntetésen okozott károkért.