Sajtó

Emlékeztető a Kúria Polgári Kollégiumának Gazdasági Szakága által 2012. február 29-én megrendezett konferenciáról

A csőd- és felszámolási eljárásokat lefolytató első- és másodfokú bíróságok bírái részvételével megtartott konferencián, a – több mint száz –résztvevő, dr. Csőke Andrea kúriai bíró és dr. Juhász László – a Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának vezetője – által összeállatott vitaanyag alapján, megtárgyalta a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 2012. január 1-én, illetve március 1-én hatályba lépett módosításai következtében felmerült vitás jogértelmezési kérdéseket.

Interjú Kónya Istvánnal a Magyar Nemzetben

"Időtálló új Btk.-t várnak a bírák" címmel interjú látott napvilágot a Magyar Nemzet 2012. március 12-i számában (5.old.) az az interjú, amelyet Kónya István, a Kúria büntetőkollégiumának vezetője adott a Magyar Nemzet munkatársának, abból az alkalomból, hogy múlt pénteken lezárult az új büntető törvénykönyv társadalmi-szakmai vitája.

A február elején társadalmi-szakmai vitára bocsátott tervezetet a büntetőkollégium is megtárgyalta. A kollégiumvezető az interjúban a készülő kódexről, a várhatóan 2013 közepén életbe lépő új Btk. tervezetről alkotott véleményét fejti ki.

Dr. Darák Péter a Pécsi Törvényszéken megtartott éves összbírói értekezleten

A Kúria elnöke részt vett, és felszólalt a Pécsi Törvényszéken 2012. március 9-én megtartott éves összbírói értekezleten.

A tanácskozáson a Pécsi Törvényszék illetékességi területéről megjelent bírákon kívül jelen volt dr. Lábady Tamás, az Ítélőtábla elnöke, dr. Hajdu István, a Pécsi Városi Bíróság elnöke, az OBT megválasztott tagja.