Sajtó

Tájékoztató a felperes kártérítés megfizetése iránti keresetéről

A felperes kártérítés megfizetése iránti keresetében arra hivatkozott, hogy az alperes megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv. (Tpvt.) 11. §-át azzal, hogy nem határozott meg minőségi követelményeket a tekintetben, hogy milyen feltételeknek megfelelő szervizekkel köt szerződést, ezzel a felperesnek versenyhátrányt okozott, akadályozta piacra lépését.

Az alperes a kereset elutasítását kérte.

Tájékoztató a 9.171.502 forint vállalkozói díj és járulékai megfizetése iránt indított perről

A 9.171.502 forint vállalkozói díj és járulékai megfizetése iránt indított per folyamán a megrendelő I.r. alperes felszámolás alá került. A felperes bejelentette a hitelezői igényét a felszámoló részére, a nyilvántartásba vételi díjat azonban a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. XLIX. törvény (Cstv.) akkor hatályos szabályai szerinti egy éves jogvesztő határidőben nem fizette meg. Erre figyelemmel a bíróság jogerős ítéletével az I.r. alperessel, valamint beltagjával a II.r. alperessel szembeni keresetet a Cstv. 28. § (2) bekezdés f) pontja, 37. § (3) bekezdése és 47.

Tájékoztató a Magyar Állam felperes által indított perben az alperes 1981-ben kötött öröklési szerződést az őt kisgyermek korától felnevelő mostohaapjával

A Magyar Állam felperes által indított perben az alperes 1981-ben kötött öröklési szerződést az őt kisgyermek korától felnevelő mostohaapjával. Az öröklési szerződésben az örökhagyó úgy nevezte örököséül az alperest, hogy az örökséget az alperes édesanyjának – az ő házastársának – élete végéig haszonélvezeti jog illesse meg. A szerződés az örökös részéről kizárólag olyan tartalmú – gondozási jellegű – kötelezettségvállalást tartalmazott, amit a gyermek szokásosan biztosít a szülőjének. Az örökhagyó a 2009-ben bekövetkezett haláláig nem változtatott a végakaratán.