Például 09/26/2023
Például 09/26/2023

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság Emfesz ügyben hozott döntéséről

Közlemény a Mabofi Holdings Limited felperes és a Magyar Energia Hivatal alperes közötti felülvizsgálati eljárásról

A RosGas AG a 2009. április 28. napján kelt kérelmében kérte a Magyar Energia Hivataltól (MEH) az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiaszolgáltató Kft.-ben való befolyásszerzésének jóváhagyását. Kérelméhez mellékelte az üzletrész átruházási szerződést, amelyet a Mabofi Holdings, mint az EMFESZ tulajdonosa nevében G. I. írt alá.

A Legfelsőbb Bíróság tájékoztatója a Hejőcsabai Cement és Mészművek Rt. privatizációja ügyében hozott döntésről

A per a Hejőcsabai Cement és Mészművek Rt. (továbbiakban HCM, jelenlegi elnevezése Holcim Zrt.) privatizációja miatt indult. Előzményei 1988-ra nyúlnak vissza, amikor a még állami vállalat Cement-és Mészművek megalapította vagyona egy részének az Rt-be való apportálásával a HCM Rt-t. Az alapítással egy időben bérleti szerződést is kötöttek, amellyel a HCM bérbe vette a vállalat különböző eszközeit valamint annak ingatlanait is.

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság Allianz-ügyben hozott döntéséről

2006  év  végén  hozott  határozatában  a  Gazdasági  Versenyhivatal Versenytanácsa azt állapította meg, hogy két piacvezető biztosítótársaság, a gépjármű  márkakereskedések országos  érdekképviseleti  szervezete  és három  biztosítási  alkusz  cég  egymás  közötti  megállapodásaikkal versenykorlátozó  magatartást  tanúsítottak,  ezért  őket  jelentős összegű bírság  (a  legmagasabb  összeg  meghaladta  az  5  milliárd  forintot) megfizetésére kötelezte.

Oldalak