Például 06/30/2023
Például 06/30/2023

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság választásokkal kapcsolatos döntéseiről

A Legfelsőbb Bíróság a mai napon országgyűlési választásokkal kapcsolatos ügyekben járt el. Mindegyik kérdésben az Országos Választási Bizottság korábbi döntései ellen nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet.

Az  egyik  a  jelölőszervezetek  nyilvántartásba  vételével  volt  kapcsolatos.  Itt  két magánszemély egy beadványban az OVB kilenc határozatát támadta meg, közöttük több párt országos listájának nyilvántartásba vételét.

Iparűzési adóügyben indult per tárgyalásának felfüggesztése és az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezése a Legfelsőbb Bíróság mint felülvizsgálati bíróság végzése alapján

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA
mint felülvizsgálati bíróság

 

Kfv.I.35.021/2006/8.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága adóügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében a megyei bíróság által 2005. december 5. napján hozott 7. számú ítélet ellen a felperes részéről 8. sorszám alatt előterjesztett felülvizsgálati kérelem folytán eljárva meghozta az alábbi

v é g z é s t :

 

Legfelsőbb Bíróság közbenső ítélete az orvosi ügyelet munkaidőnek minősítése tárgyában

A felperesek keresete arra irányult, hogy az alperes a rendes munkaidejüket meghaladó ügyelet teljes idejére rendkívüli munkadíjazást fizessen 2004. május 1-jétől a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 1993. november 23-i 93/104/EK tanácsi irányelv, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az Mt. 147. § (1) és (3) bekezdése rendelkezései alapján.

Oldalak