Például 10/02/2023
Például 10/02/2023

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság MÁV Általános Biztosító Egyesület ügyében hozott döntéséről

Felülvizsgálati eljárásban, mai ítéletével a Legfelsőbb Bíróság elvi éllel foglalt állást abban a jogkérdésben, hogy egy károsult (vagy vagyonbiztosítója) a felelősségbiztosító mellett sikerrel perelheti-e a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező károkozót.

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság Csongrád Megyei Főügyészség - Partiscum XI. Takarékszövetkezet ügyében hozott döntéséről

A Legfelsőbb Bíróság mint felülvizsgálati bíróság a Csongrád  Megyei Főügyészség (felperes) és a Partiscum XI. Takarékszövetkezet (alperes) közötti jogvitában, amely az általános szerződési feltételek megtámadására irányult (elsőfokon a Csongrád Megyei Bíróság, másodfokon a Szegedi Ítélőtábla járt el) a következő részítéletet hozta.
 

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság Pécsi Vízmű - Pécsi Önkormányzat ügyében hozott döntéséről

A Pécsi Vízműveket Működtető és Vagyonkezelő Zrt. felperesnek, a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. alperesek ellen választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított perében  a Legfelsőbb Bíróság hatályában fenntartotta a Tolna Megyei Bíróság ítéletét, amelyben érvénytelenítette a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróságnak, a felek között felmondás érvénytelenségének megállapítása iránti perben hozott, a felperes keresetét elutasító ítéletét.

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság jászladányi szegregációs ügyben hozott döntéséről

Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány és a Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet felpereseknek, Jászladány Nagyközség Önkormányzata és a Zana Sándor Imre Nevelési és Oktatási Közhasznú Alapítvány alperesek ellen személyhez fűződő jog megsértésének megállapítása és járulékai iránt indított perben a mai napon a Legfelsőbb Bíróság részítélettel döntött a felperesek által előterjesztett felülvizsgálati kérelem tárgyában.

Oldalak