Például 04/01/2023
Például 04/01/2023

Kellő körültekintés megállapíthatóságának feltétele az adóköteles tényállás kapcsán /1992. évi LXXIV. tv. 44. §/

A felperes 2001. II-III-IV. negyedévi, 2002. I-IV. negyedévi bevallásaiban előzetesen felszámított általános forgalmi adót /továbbiakban: áfa/ vont le B. János által kibocsátott 55 db számla alapján, amelyek áfa-tartalma 15.878.000 Ft volt. B. J. egyéni vállalkozói tevékenységét 2001. március 9-én megszűntette, vállalkozói igazolványát az önkormányzati adóhatóságnak visszaadta.

Keretengedélytől eltérő vámtarifaszámra vonatkozó szakvélemény alapján előírható-e visszamenőlegesen adófizetési kötelezettség /2003. évi XCI. tv. 215. §/

A vámhivatal a felperesnél - 1998. január 1-től 2000. október 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan - a jövedéki adókötelezettséget ellenőrizte. Ennek eredményeként hozott elso fokú határozatban - jövedéki törvénysértés miatt - kötelezte a felperest 3.481.793.196 Ft jövedéki adó, 3.481.655.196 Ft adóbírság, 10.000 Ft mulasztási bírság megfizetésére. Az első fokú közigazgatási határozat indokolása szerint /I/4. pont/ az X., Y., Z.

Az önkormányzat a címzett és céltámogatással megvalósult beruházás Áfa-ját nem igényelheti vissza, nem helyezheti levonásba /1992. évi LXXIV. tv. 33. §, 1992. évi LXXXIX. tv. 10. 19. §/

Az adóhatóság a felperesnél 1997. év május hónapra vonatkozóan általános forgalmi adó (továbbiakban: Áfa) adónemben kiutalás előtti ellenőrzést végzett. Az adóhatóság az első fokú határozatban a felperes terhére adókülönbözetet írt elő, amit jogosulatlan visszaigénylésnek minősített. Az alperes határozatában az első fokú határozatot megváltoztatva az adókülönbözet és jogosulatlan visszaigénylés összegét 14.476.000 Ft-ra módosította, az első fokú határozat egyéb rendelkezéseit helybenhagyta. Határozatában a felperes által fizetendő Áfa tekintetében több megállapítást tett.

A Legfelsőbb Bíróság határozatával elutasította a Magyarok Világszövetsége ismételt kifogását, melyben a 2004. december 5-ei országos népszavazás újból megállapított eredményének megsemmisítését kérte

Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: (OVB) 2/2005.(I.4.) OVB határozatával - megismételt eljárásban - megállapította, hogy az országos népszavazás eredménytelen, mert az összes választópolgár több mint egynegyede nem adott a megfogalmazott kérdésre azonos választ. Határozata indokolásában kifejtette, hogy az OVB 196/2004.(XII.11.) OVB határozatával megállapította az országos népszavazás eredményét, amelyet a Legfelsőbb Bíróság Kvk.III.37.316/2004/2. és Kvk.IV.37.315/2004/2. szám alatt hozott végzésével megsemmisített.

Oldalak