Például 09/26/2023
Például 09/26/2023

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke előadása a kecskeméti Jogásznapon

Előadásában dr. Darák Péter szólt a Kúria és az Alkotmánybíróság rendszeresebb párbeszédének tervéről, a várható új feladatokról, új hatáskörökről, az önkormányzati normakontrollról, a valódi alkotmányjogi panaszokkal kapcsolatos eljárásokról. Érintette az igazgatási és szakmai vezetés kettéválását, az új hatásköröket, a jogegység biztosítását s ennek eszközeit.

Tájékoztató a Kúria 2012. január 23. napján megtartott küldöttválasztó Teljes Üléséről

A Kúria Teljes Ülését Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke nyitotta meg, majd  tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy az ülés tárgya  küldöttválasztás az Országos Bírósági Tanács (OBT ) tagjait választó küldöttértekezletre.

Közlemény a Kúria Gfv.X.30.111/2011/9. számú Hajdú-BÉT ügyben hozott határozatáról

A HAJDÚ-BÉT Baromfitermelő és Értékesítő Részvénytársaság „felszámolás alatt” adós felszámolási eljárásában egy hitelező kifogásolta a felszámoló tevékenységét egy másik hitelező (bank) zálogjoggal biztosított követelésének nyilvántartásba vétele és kielégítése tekintetében, valamint erre hivatkozással a felszámoló felmentése iránti kérelmet is előterjesztett.
 

Oldalak