Sajtó

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1279/2011/5. számú ítélete kapcsán

Az  Esztergomi  Városi  Bíróság  2.B.240/2010/9.  számú ítélete,  valamint  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Bíróság 1.Bf.8/2011/7. számú végzése ellen a terhelt védője által benyújtott felülvizsgálati indítványt elbírálva a Kúria a megtámadott  határozatokat  megváltoztatta,  és  a  terhelt terhére  megállapított  bűncselekményt  enyhébben  –  a  Btk.

Tájékoztató a Kúria a 2012. március 14-én, tárgyaláson kívül, a Kfv.I.35.347/2011/4. ítéletében elvi jelentőségű jogkérdésekben való döntéséről

A Magyar Államkincstár határozatával a felperes részére 70.356.261 Ft többlettámogatást  állapított  meg,  a  Magyar  Köztársaság 2007.  évi költségvetéséről szóló, 2006. évi CXXVII. törvény alapján igényelt normatív hozzájárulás címén.

Sajtóközlemény a Kúria Polgári Kollégiumának az új Polgári Törvénykönyvre tett észrevételeiről

A rendszerváltást követő jogalkotás egyik kiemelkedő vállalkozása az új, korszerű Polgári Törvénykönyv megalkotása, amely évtizedekre meghatározza a magánjog körébe tartozó alapvető személyi és vagyoni viszonyok szabályozását, ez által a polgárok mindennapi életére is jelentős kihatással lesz.