Például 09/21/2023
Például 09/21/2023

Közlemény a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának Kfv.III.37.400/2011/8. számú elvi határozatáról

Az ítélet elvi megállapításai:

1. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény /a továbbiakban: Rttv./ 112. § /1/ bekezdésének c/ pontja alapján a műsorszolgáltatási jogosultság meghatározott időtartamra történt felfüggesztésén túlmenően a felfüggesztés időtartama alatt a felfüggesztés indokáról és a jogsértés mibenlétéről tájékoztató közlemény közzétételére való kötelezésre nincs lehet.

Közlemény a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának Kfv.III.39.098/2011/7. számú elvi határozatáról

Az ítélet elvi megállapításai:

A bentlakásos szociális és intézményben használt lakrész átalakítási költségei 2011. január 1. napjáig a gondokolt és az intézmény között kötött megállapodás alapján a gondokolt megtakarításaiból nem voltak finanszírozhatóak.

Oldalak