Sajtó

Tájékoztató a Kúria kötelező pszichiátriai gyógykezelés elrendelésével kapcsolatos határozatáról

A Kúria a felülvizsgálati eljárása során 2012. február 7-én hozott végzésében kifejtette, hogy a pszichés állapot akut zavara következtében az ún. sürgősségi gyógykezelés elrendelésére, mint a személyi szabadságot és önrendelkezési jogot jelentősen korlátozó intézkedésre csak a garanciális szabályok betartásával lefolytatott eljárásban, a közvetlen veszélyeztető magatartás bizonyítottsága esetén kerülhet sor.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.021/2012/3. számú ügyben hozott határozatáról

Az alperes – alkalmazottain keresztül – jelentős kárt okozott a befektetőinek, egyebek között a felperesnek is, ezért a felperes választottbírósági eljárást indított az alperessel szemben.

Az első választottbírósági eljárásban általános kártérítés jogcímen megállapított, és az alperes által kifizetett tőke és kamatai után a felperesnek adót kellett fizetnie.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.016/2012/10. számú határozatáról

Az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság “felszámolás alatt” felperesnek a Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság alperes ellen választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított perében a felperes kérte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett Szervezett Választottbíróság VB/09208 számú ítéletének érvénytelenítését.

Tájékoztató a Kúria Pfv. IV. tanácsa által a 2012. március 7. napján tartott tárgyaláson elbírált Pfv.IV.22.123/2011. számú ügyről

A felülvizsgálati kérelem elbírálása szempontjából releváns tényállás szerint 1996-ban megalakult betéti társaságnak a gyógyszerész képzettségű felperes volt a beltagja. A gyógyszertár helyiség bérleti jogát privatizációs eljárás keretében a Bt. szerezte meg. A felperes, mint a betéti társaság beltagja kapott személyes gyógyszertár működtetési jogot és a II.r. alperes jogelődje határozatával a felperes nevére szólóan engedélyezte a közforgalmú gyógyszertár működtetését.