Sajtó

Tájékoztató a 9.171.502 forint vállalkozói díj és járulékai megfizetése iránt indított perről

A 9.171.502 forint vállalkozói díj és járulékai megfizetése iránt indított per folyamán a megrendelő I.r. alperes felszámolás alá került. A felperes bejelentette a hitelezői igényét a felszámoló részére, a nyilvántartásba vételi díjat azonban a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. XLIX. törvény (Cstv.) akkor hatályos szabályai szerinti egy éves jogvesztő határidőben nem fizette meg. Erre figyelemmel a bíróság jogerős ítéletével az I.r. alperessel, valamint beltagjával a II.r. alperessel szembeni keresetet a Cstv. 28. § (2) bekezdés f) pontja, 37. § (3) bekezdése és 47.

Tájékoztató a Magyar Állam felperes által indított perben az alperes 1981-ben kötött öröklési szerződést az őt kisgyermek korától felnevelő mostohaapjával

A Magyar Állam felperes által indított perben az alperes 1981-ben kötött öröklési szerződést az őt kisgyermek korától felnevelő mostohaapjával. Az öröklési szerződésben az örökhagyó úgy nevezte örököséül az alperest, hogy az örökséget az alperes édesanyjának – az ő házastársának – élete végéig haszonélvezeti jog illesse meg. A szerződés az örökös részéről kizárólag olyan tartalmú – gondozási jellegű – kötelezettségvállalást tartalmazott, amit a gyermek szokásosan biztosít a szülőjének. Az örökhagyó a 2009-ben bekövetkezett haláláig nem változtatott a végakaratán.

Kónya István interjúja az MTI-nek az új Btk tervezetéről

 Új Btk. - A Kúria elfogadhatónak tartja a jobbára konzervatív, bírói gyakorlatra támaszkodó tervezetet - (1. rész)

Budapest, 2012. március 16., péntek (MTI) - A Kúria javarészt használhatónak tartja az új Büntető törvénykönyv (Btk.) konzervatív, megfelelő szakmai színvonalú, számos ponton, például a jogos védelemnél a bírói gyakorlatra támaszkodó tervezetét, de kifogásolja a bírói mérlegelés szűkítését - nyilatkozta a legfelsőbb bírói testület büntetőkollégiumának vezetője az MTI-nek.