Például 01/30/2023
Például 01/30/2023

A szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettségét a gazdasági társaság nem csökkentheti az oktatási intézményt fenntartó alapítvány javára átutalt összegekkel. (1996. évi LXXXI. tv. 8. §, 1996. évi LXXVII. tv. 5. §)

A Magyar Köztársaság Legfelsobb Bírósága a dr. S. Á. ügyvéd által képviselt B. F. Kft. felperesnek a dr. Sz. E. jogtanácsos által képviselt A.H. alperes ellen adóügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt a Fovárosi Bíróságon indított perben ugyanezen bíróság 2004. november 2-án kelt jogerős ítélete ellen az alperes részéről 5. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán, az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

 

í t é l e t e t :

A háborús bűntett és más bűncselekmények miatt K.L. és társai ellen folyamatban volt büntető ügyben 2006. március 6-án kihirdetett ítélet. Az ítélet jogerős.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Bfv.X.1.185/2005/7.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

 

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a Budapesten, 2006. március hó 6. napján tartott nyilvános ülésen meghozta a következő

 

 

í t é l e t e t :

 

Vadászati szolgáltatással és trófeaértékessel kapcsolatos számlázás jogszerűsége /1990. évi XCI. tv. 1. §, 66/G. §, 2000 évi C. tv. 156-166. §, 1992. évi LXXIV. tv. 6. §/

A felperes egyéni vadászati és bizományosi megállapodások alapján - bérvadászat útján - gyakorolta vadászati jogát, ezzel kapcsolatosan számlákat bocsátott ki. Ezekben, ha a külföldi vadász a trófeát kiléptette az országból, a termékexportra figyelemmel 0 %-os általános forgalmi adót /továbbiakban: áfát/ tüntetett fel, szervezési díj, illetve export manipuláció címén, 25 %-os áfával, egyéb vadászati szolgáltatást, trófeabírálatot, állategészségügyi vizsgálatdíjat; 12 %-os áfával pedig étkezést, szállást számlázott.

Kellő körültekintés megállapíthatóságának feltétele az adóköteles tényállás kapcsán /1992. évi LXXIV. tv. 44. §/

A felperes 2001. II-III-IV. negyedévi, 2002. I-IV. negyedévi bevallásaiban előzetesen felszámított általános forgalmi adót /továbbiakban: áfa/ vont le B. János által kibocsátott 55 db számla alapján, amelyek áfa-tartalma 15.878.000 Ft volt. B. J. egyéni vállalkozói tevékenységét 2001. március 9-én megszűntette, vállalkozói igazolványát az önkormányzati adóhatóságnak visszaadta.

Keretengedélytől eltérő vámtarifaszámra vonatkozó szakvélemény alapján előírható-e visszamenőlegesen adófizetési kötelezettség /2003. évi XCI. tv. 215. §/

A vámhivatal a felperesnél - 1998. január 1-től 2000. október 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan - a jövedéki adókötelezettséget ellenőrizte. Ennek eredményeként hozott elso fokú határozatban - jövedéki törvénysértés miatt - kötelezte a felperest 3.481.793.196 Ft jövedéki adó, 3.481.655.196 Ft adóbírság, 10.000 Ft mulasztási bírság megfizetésére. Az első fokú közigazgatási határozat indokolása szerint /I/4. pont/ az X., Y., Z.

Oldalak