Sajtó

Tájékoztató a Kúria 2012. március 6-án meghozott Gfv.IX.30.001/2012/12. számú ügyében

1996. január 1-től kezdődően az alperes megbízása alapján a felperes bizományosként értékesítette az alperes által gyártott forgácslapokat, és az 1996. január 1-től 2000. december 31-ig terjedő időre megkötött kizárólagossági megállapodásuk szerint ezen árukat az alperes Romániában csak a felperes közreműködésével értékesíthette. Az alperes a bizományi szerződést 1999. április 12-én felmondta, és ezzel a kizárólagossági megállapodás teljesítése is lehetetlenült.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.604/2011/9. számú határozatáról

A Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának II. munkaügyi tanácsa a szakszervezetek általános és egyéni képviseleti jogosultsága, valamint a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről a munkaügyi per alatt kötött megállapodásban a joglemondó nyilatkozat értelmezése tekintetében hozott ítéletet.

A perbeli tényállás szerint a Kjt. hatálya alá tartozó kulturális intézmény előbb közhasznú társasággá alakult a közalkalmazottak átvételével, majd kft.-ként működött tovább.

Tájékoztató a felperes kártérítés megfizetése iránti keresetéről

A felperes kártérítés megfizetése iránti keresetében arra hivatkozott, hogy az alperes megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv. (Tpvt.) 11. §-át azzal, hogy nem határozott meg minőségi követelményeket a tekintetben, hogy milyen feltételeknek megfelelő szervizekkel köt szerződést, ezzel a felperesnek versenyhátrányt okozott, akadályozta piacra lépését.

Az alperes a kereset elutasítását kérte.