Sajtó

Tájékoztató a Bfv.III.1.462/2011. számú ügyhöz

A terheltet a megyei bíróság a 2011. április hó 8-án kelt ítéletével a Btk. 166.§ (1) bekezdésbe ütköző és a (2) bekezdés d) pontja szerint minősülő emberölés bűntette miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a terhelt legkorábban 35. év után bocsátható feltételes szabadságra.

A terhelt és védője fellebbezése folytán másodfokú bíróságként eljáró ítélőtábla a 2011. szeptember hó 6.napján jogerős Bf.I.401/2011/6. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

A bíróság az alábbi tényállást állapította meg.

Tájékoztató a Kúria Pfv.II. 21.892/2011. számú ügyében hozott döntéséről

A 2002-ben házasság felbontása és járulékai iránt indított perben a felperes 2003-ban terjesztette elő a házassági vagyonjogi igények rendezése iránti keresetét, amelyet az alperes viszontkeresetében maga is érvényesített. A felek közös tulajdonában lévő ingatlan valós tulajdoni hányadainak megállapítása érdekében a bíróságok 1980-ra visszamenően folytattak le bizonyítást, amikor a házastársak – mindkét oldalról szülői támogatással és közös hitelfelvétellel – azt a lakást szerezték, amelynek helyébe a perbeli ingatlan lépett.