Sajtó

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.21.608/2011. számú ügyében hozott határozatáról

Az  ügy felperese egy fedett uszoda kivitelezésére, és a próbaüzemének lefolytatására vállalt kötelezettséget. A munkafeladatot a felperes teljesítette, az őt megillető vállalkozói díjat azonban a megrendelő alperes – arra hivatkozással, hogy a felperes késedelmesen teljesített - maradéktalanul nem fizette meg. A teljesítési késedelemre hivatkozással az alperes viszont-keresetében jelentős összegű késedelmi kötbér megfizetésére is igényt tartott.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.21.737/2011. számú ügyében hozott határozatról

Az ügy felperese és alperese között 1999. november 30-án bérleti szerződés jött létre egy 172. m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában. A szerződést az alperes 2001. április 02-án rendkívüli felmondással felmondta, majd 2001. április 04-én kizárta a felperest a bérleményből. A bíróság azonban jogerős ítéletével megállapította a felmondás érvénytelenségét. Ezt követően a felperes a jelen perben a felmondás érvénytelenségére és a bérleményből történt jogellenes kizárással a hivatkozással kártérítés fizetésére kérte az alperest kötelezni.

Tájékoztató a Kúria Pfv.II.20.591/2012. számú elvi jelentőségű ügyében hozott határozatról

A felperes cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló nagykorú testvérével való kapcsolattartása szabályozását kérte a polgári bíróságtól ara hivatkozással, hogy a gondnokként kirendelt édesanyjuk, rossz viszonyukra tekintettel azt nem teszi lehetővé, az ügyben hozott gyámhatósági intézkedések pedig nem vezettek eredményre.

Tájékoztató a Kúria Pfv.II.21.619/2011. számú ügyben hozott határozatáról

A 2004-ben házasság felbontása és házastársi közös vagyon megosztása iránt indított perben a volt házastársak jelentős mennyiségű és értékű ingóságát, életbiztosítási kötvényeit, devizaszámláikon lévő összegeket, a közös vagyont terhelő tartozásaikat kellett a bíróságnak megosztaniuk. Tárgya volt a pernek ezeken túlmenően négy ingatlan közös- és különvagyoni arányainak meghatározása, a közös tulajdon megszüntetése, az ingatlanokkal kapcsolatos közüzemi díjak elszámolása.

Dr. Darák Péter az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában

2012. július 5-én Prof. Dr. Szabó Máté, az Alapvető Jogok Biztosa hivatalában mutatta be a 2011. évben folytatott tevékenységéről szóló angol nyelvű jelentést. A diplomáciai testület képviselőinek részvételével zajló esemény díszvendége Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke volt, aki értékelte az ombudsman tevékenységéről készített jelentést.