Például 06/10/2023
Például 06/10/2023

Tájékoztató Munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása, munkáltatói jogkörgyakorló személyében bekövetkezett változás megítélésével kapcsolatos ítéletről

A Kúria M.I. tanácsa 2012. június 18-án megtartott  tárgyaláson kihirdetette Mfv.I.10.328/2011. számú ítéletét.

A felperes a keresetében a rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítását, és annak az Mt. 100. §-ban foglalt jogkövetkezményei alkalmazását, köztük az igazgatósági tagsága megszüntetése miatt 7.776.000 forint kártérítés, valamint 2.719.374 forint  azaz három havi átlagkereset-különbözet megfizetését kérte.

Az alperes viszontkeresetet terjesztett elő jogalap nélkül kifizetett prémium visszafizetése iránt bruttó 8.712.000 forint kamattal növelt összegben.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.049/2011/6. számú határozatról

Az ingatlan-nyilvántartás szerint a perbeli, erdő művelési ágban nyilvántartott ingatlan a Magyar Állam I. rendű alperes tulajdonában áll, kezelője 1974. február 26. napjától jelenleg is a II. rendű alperes jogelődje: a Pilisi Állami Parkerdő Gazdaság. A II. rendű alperes jogelődje 1996. október 9. napján ideiglenes vagyonkezelői szerződést kötött az I. rendű alperes képviselőjével. A felperes a 2006. december 22. napján megtartott árverésen megvásárolta az ingatlant az I. rendű alperestől.

Oldalak