Sajtó

Sajtóközlemény az eljáró bíróság kijelölésével kapcsolatos fellebbezések elbírálásáról

A Kúria 2012. szeptember 13. napján meghozott végzéseiben elbírálta az Országos Bírósági Hivatal Elnöke eljáró bíróság kijelölésével kapcsolatban hozott határozatai ellen előterjesztett fellebbezéseket.

A Kúria mindkét ügy kapcsán részletesen megvizsgálta az eljáró bíróság kijelölésével kapcsolatos szabályozást, a jogintézménnyel összefüggő alkotmánybírósági és emberi jogi bírósági gyakorlatot, valamint az e tárgyban alkalmazott külföldi megoldásokat.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.182/2012. sz ügyben hozott határozatáról

A jogerős ítélet alapjául szolgáló releváns tényállás szerint az I.r. alperes, a II. r. alperes elnöke 2008. szeptember 12-én megtartott sajtótájékoztatóján beszámolt a felperes és egy másik személy között 2008. augusztus 1-jén lezajlott, lehallgatott és ismeretlen személyek által hozzá eljuttatott telefonbeszélgetés tartalmáról, és annak szövegét leirat formájában kiosztotta az újságírók között. A beszélgetés szerint egy vagyonvédelmi cég megbízást kapott arra, hogy keressenek terhelő adatokat az alperesekre. Az I. r.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VI.22.335/2011. számú ügyében hozott határozatáról

Az I. r. felperes kölcsönt vett fel, amelyet az I. r. alperes ingatlanfedezet mellett nyújtott a részéreés a mintegy 21.000.000 forint értékű ingatlanra a hitelezőjavára 11.900.000 forint opciós vételáron vételi jogot isbiztosítottak. A kölcsönszerződés - nem fizetés miatt -felmondásra került, az I. r. alperes pedig a vételi joggyakorlására a II. r. alperest jelölte ki, aki a kölcsönhátralék visszafizetésére nyitva álló határidő letelte utánélt a vételi jogával.

Teljes ülés

Bemutatkozott a 13 új kúriai bíró a legfelsőbb bírói fórum teljes ülésén hétfőn - közölte a Kúria Sajtótitkársága az MTI-vel.

A teljes ülésen jelen volt dr. Polt Péter legfőbb ügyész, valamint dr. Hilbert Edit, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese is.

A nyugdíjazások folytán megürült kúriai álláshelyekre négyen érkeztek a Fővárosi Törvényszékről, öten a Fővárosi Ítélőtáblától, egy fő a Kecskeméti, egy a Pécsi, egy a Szolnoki Törvényszékről és egy fő, aki ezelőtt a Kúrián beosztott bíróként dolgozott.
A Kúria teljes létszáma így jelenleg 70 fő.

Megbízólevél átadás

Magyarország köztársasági elnöke - a Kúria elnökének javaslatára - Dr. Kónya Istvánt, 2012 augusztus 1-jei hatállyal hat évig terjedő időtartamra a Kúria elnökhelyettesévé nevezte ki. A megbízólevelet Áder János Magyarország köztársasági elnöke 2012. szeptember 3-án adta át a Sándor Palotában.

A Kúria Sajtótitkársága