Sajtó

Harminckettedik Jogász Vándorgyűlés

A Magyar Jogász Egylet 2012. szeptember 27-29-én Egerben (Hotel Flóra Platán konferenciaterem) rendezi a magyar jogásztársadalom országos szakmai fórumát jelentő Harminckettedik Jogász Vándorgyűlést.

Az eseményen a Kúria részéről az alábbi előadásokra kerül sor:
szeptember 27., csütörtök:

 „A büntetőjogi felelősség és a büntethetőség” – előadó: dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese

szeptember 28., péntek:

Közlemény az Európai Parlament állampolgári jogi szakbizottságának látogatásáról

2012. szeptember 24-26. között tartózkodott Magyarországon az Európai Parlament állampolgári jogi szakbizottságának küldöttsége, amely a közelmúltbeli magyarországi jogi változásokról tájékozódott.

A három napos tényfeltáró látogatás során a delegációt fogadta és tájékoztatta dr. Darák Péter, a Kúria elnöke is.

2012. szeptember 26.

A Kúria Sajtótitkársága

Kötelező ügyfélszolgálat az elektronikus hírközlési szolgáltatás esetén

A Kúria a 2012. szeptember 12-én tartott tárgyaláson döntött arról, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltató  ezer főt meghaladó előfizető esetén az adott településen levő előfizetőinek az előfizetők számára nyitva álló helyiségben köteles ügyfélszolgálatot működtetni úgy, hogy annak megközelítése, az ahhoz való hozzáférés ne járjon aránytalan nehézségekkel a fogyasztókra nézve.
(Kfv.VI.37.579/2011/4. számú ítélet, alkalmazott jogszabályok: 1997. évi CLV. törvény 17/B.§ /1/-/2/ bek., 2003. évi C. törvény 138.§ (1) bekezdés)

Sajtóbeszélgetések Dr. Vezekényi Ursula tanácselnök asszonnyal az általa vezetett joggyakorlat - elemző csoport tevékenységéről

Téma: A Fogyasztó kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződés feltételében szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelenségének megítélése.

A megjelent tudósítások:

A Velencei Bizottság konzultációja a Kúrián

A Velencei Bizottság a magyar bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról szóló jelentésének előkészítéséhez kapcsolódóan ismételten Budapestre látogatott 2012. szeptember 20-án.

Az egy napos szakértői konzultációk során a Bizottság képviselőit hivatalában fogadta Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke is.