Például 02/01/2023
Például 02/01/2023

Tájékoztató a Kúria közigazgatási határozatok saját hatáskörben történő visszavonásának feltételeiről szóló elvi döntéséről

A Kúriának abban a jogkérdésben kellett állást foglalnia, hogy a határozat visszavonására a Ket.-nek az eljárás megindításakor, 2008. január 29-én hatályban volt 114.§ /2/ bekezdését vagy a 2009. október 1-jétől hatályba lépett, a 2008. évi XCI. törvény 84.§ /1/ bekezdésével módosított 114.§ /2/ bekezdését kell-e alkalmazni. Ennek a jogkérdésnek az elbírálásához a Ket.-et 2009. október 1-jei hatállyal módosító 2008. évi XCI. törvény hatályba lépéséről rendelkező 132.§ /3/ bekezdését kellett értelmezni. A 2008. évi XCI.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.094/2012/7. számú, kiemelt jelentőségű ügyben hozott határozatáról

A felperes és az alperes egy korlátolt felelősségű társaság tulajdonosaiként a társasági szerződésben megállapodtak arról, hogy a társaság által gyártott termékeket melyikük mely országokban forgalmazhatja kizárólagosan.

A 2003-ban kötött adásvételi szerződés alapján az alperes megvásárolta a felperes üzletrészeit a gyártó társaságban egy 100.000 forint névértékű üzletrész kivételével, erre azonban vételi jogot kötöttek ki az alperes javára. A társasági szerződésben a forgalmazási jogokat újraszabályozták.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.20.345/2011. számú, elvi jelentőségű ügyében hozott döntésről

A felperes önkormányzat – évekkel korábban elfogadott rendezési tervével összhangban – új lakótelkeket kívánt kialakítani az alperesek tulajdonában álló ingatlanból. Miután a megállapodás aláírása a 43 tulajdonostárs közül az I-II. rendű alperesek miatt meghiúsult, a felperes először csereszerződés, majd adásvételi szerződések útján megszerezte az ingatlan tulajdoni hányadát és keresetet nyújtott be, amelyben az ingatlan természetbeni megosztását kérte.

A Kúria elnökének megbeszélései a Kínai Népköztársaság igazságügy miniszterével

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 2012. május 21-én hivatalában fogadta a Kínai Népköztársaság igazságügy minisztere, Wu Aiying asszony vezette delegációt, amely a KIM meghívására hivatalos látogatáson tartózkodik Magyarországon.

A találkozón a kínai igazságügy miniszter elmondta: látogatásának célja, hogy tájékozódjon a magyar igazságszolgáltatás reformjáról, s a már meglévő, 1980-ban beindult kétoldalú kapcsolatok elmélyítésének lehetőségeiről.

Oldalak